Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; phat động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 08/01/2021
Sáng 8/1, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Văn Bách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

ảnh đăng web
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Bách đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được: công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đổi mới, phong phú; tổ chức nhiều chương trình hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tổ chức được 225 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; đề xuất trên 600 ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng được duy trì thực hiện, quan tâm tới đối tượng gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa...
Đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng, cũng là năm tổ chức Đoàn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập, tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần đề ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên./.
Liên kết website