Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình và Đại hội Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2022 -2027

Thứ Năm, 19/05/2022

Ngày 19/5/2022, tại Hội trường tầng 5 Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát biểu Hội nghị hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Huyện Đoàn, đồng chí Triệu Thị Thu – Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý, đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị để góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội bao gồm cả những ý kiến đồng tình và phản biện để làm rõ hơn vai trò của tổ chức Đoàn trong bối cảnh và tình hình mới, đặc biệt là trong cuộc cách mạng 4.0.

Góp ý tại hội nghị, đa số các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị bài bản, công phu, kỹ lưỡng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; văn kiện có nhiều điểm mới phù hợp với tình hình xã hội và thanh thiếu nhi, đặc biệt đã bám sát tinh thần của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều ý kiến như: Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần cụ thể hóa, chọn việc để làm, có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa, sâu rộng và ghi dấu ấn trong thanh thiếu nhi và toàn xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tiếp tục phát huy tính xung kích, tính cộng đồng, tính nhân văn thông qua phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tổ chức Đoàn cần phối hợp cùng các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội để giáo dục thanh niên, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân trong mỗi đoàn viên thanh niên; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao năng lực số, đi đầu trong ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả mang tính hành động cao. Đồng chí tin tưởng, gửi gắm và kỳ vọng tổ chức Đoàn, tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, qua đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung như: Khẩu hiệu hành động; công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; công tác cán bộ; vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh thiếu nhi, thiết kế các chương trình, sân chơi lành mạnh, hoạt động nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi,…cũng được các đại biểu để cập tại Hội nghị.

Trước đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Triệu Thị Thu, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp cụ thể, tâm huyết của các đồng chí cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, sẽ tiếp thu, tập hợp đầy đủ các ý kiến để đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình./.

Liên kết website