Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ Tư, 15/09/2021

Ngày 10/9/2021, BTV Đoàn khối chỉ đạo chi đoàn Sở Tư pháp đăng cai tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, tại Hội nghị đã tuyên truyền tới 65 cán bộ ĐVTN các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung phổ biến, định hướng những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm như trong lĩnh vực: cải cách hành chính, bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới; hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid-19... Qua đó góp phần củng cổ niềm tin, tạo đồng thuận cao trong ĐVTN trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

hhhhh

mmnfhgch

Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Liên kết website