Đoàn Khối cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2021.

Chủ Nhật, 04/07/2021

Ngày 04/7/2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Về tham dự có hơn 50 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt. Tại hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của 2 chuyên đề gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. 

Untitled

Trên cơ sở nội dung cơ bản của 02 chuyên đề, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên của Khối xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa trong công tác Đoàn nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Đoàn khối Cơ quan - doanh nghiệp.

Liên kết website