Đoàn các trường ĐH, CĐ tổ chức đồng loạt Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021)

Thứ Sáu, 29/01/2021

Nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021) trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thi hoặc lồng ghép trong các hoạt động, chương trình của Đoàn-Đội… qua đó, giới thiệu về thân thế, cuộc đời sự nghiệp và công lao; những hoạt động chính của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tại Cao Bằng; ý nghĩa sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong 02 ngày 27 và 28/01/2021, Đoàn các trường ĐH, CĐ tổ chức đồng loạt Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021).

z2979137154370 5a0429e2b2fbea1ceb43235bab212d35

Đoàn trường ĐH Hoa Lư tổ chức Hội nghị

z2979133154146 b44299b41f4a1acc09b34101123bcfd8

Đoàn trường CĐ nghề Cơ Giới Ninh Bình tổ chức sinh hoạt chi đoàn tuyên truyền  kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021)

z2979134154722 4ab6b7aa6b226cdaa58980cf854308a2

Đoàn trường CĐ Lilam tổ chức hội nghị tuyên truyền

z2979132436607 dfa91fd57cd745bedbaa4e752adec36d

Đoàn trường CĐ Y tế Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền

Qua hội nghị các tổ chức cơ sở đoàn đã tuyên truyền với nhiều hình thức như: xem phóng sự cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh, con đường ra đi cứu nước của Nguyễn Ái Quốc; đố vui có thưởng và thông qua đề cương tuyên truyền;… ý nghĩa sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Và đây là hoạt động trong đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2021) của tuổi trẻ huyện nhà.

 Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website