Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại Trường THPT Yên Mô A

Thứ Ba, 05/10/2021

Nhằm tăng cường các giải pháp xây dựng trường học thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học, góp phần giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” đã Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Mô chỉ đạo Đoàn trường THPT Yên Mô A tổ chức vào ngày 05/10/2021 với nhiều nội dung, thiết thực, ý nghĩa.

Yên Mô AAA

          Tại Diễn đàn các bạn học sinh đã chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh, đẩy mạnh phong trào giúp nhau cùng tiến bộ. Trao đổi, cổ vũ những tình bạn đẹp, những thói quen tốt, hành động đẹp trong văn hóa ứng xử học đường. Chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Tuyên dương những tấm gương có thói quen tốt, hành động đẹp, tích cực trong việc tham gia giải quyết, phòng chống bạo lực học đường.

Huyện đoàn Yên Mô

Liên kết website