Đại hội Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028

Thứ Bảy, 23/09/2023

Ngày 23/9, tại thành phố Ninh Bình, Câu lạc bộ (CLB) Cán bộ trẻ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trẻ ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ cán bộ trẻ của tỉnh.

Đại hội Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2023 2028

Các đại biểu dự Đại hội.

 

CLB Cán bộ trẻ tỉnh là tổ chức xã hội tự nguyện, thành lập nhằm mục đích tập hợp cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, có triển vọng, không quá 40 tuổi đang công tác tại cơ quan Đảng, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các Hội quần chúng; các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác, nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện CLB có 97 hội viên. 

Trong nhiệm kỳ qua, CLB Cán bộ trẻ tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quản lý của Sở Nội vụ; sự định hướng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và thực tiễn công tác của các hội viên CLB.

Ban Chủ nhiệm CLB đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn kết hài hòa các chương trình, hoạt động với việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị của hội viên và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực hội viên và các thế hệ học sinh trong tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng về các hoạt động tham gia xây dựng quê hương, hỗ trợ an sinh xã hội; chú trọng tìm tòi, sáng tạo các hoạt động mới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của CLB. 

Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp và các CLB cán bộ trẻ ngoài tỉnh. Quan tâm thu hút, tập hợp cán bộ trẻ tham gia và sinh hoạt trong CLB.

Các hội viên tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc sinh hoạt trong CLB, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như xây dựng phong cách người cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. 

Những kết quả, thành tích trong hoạt động của CLB Cán bộ trẻ tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh trong những năm qua.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, CLB đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp nhằm làm rõ  thêm các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của CLB; đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất để CLB hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại hội Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2023 2028

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà CLB Cán bộ trẻ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh trong những năm qua, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng chí  Chủ tịch UBND tỉnh đã gợi mở một số nhiệm vụ để CLB thực hiện trong thời gian tới: Quan tâm đổi mới phương thức, cách thức, các nội dung hoạt động, phải tạo lập bằng được "sân chơi" thiết thực cho đội ngũ lãnh đạo trẻ; xây dựng và tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa cả về tuyên truyền lẫn hiệu quả thực tiễn; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi, cùng nhau tiến bộ... 

Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho hội viên CLB. 

CLB cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình kế hoạch công tác, thực hiện tốt việc tập hợp đội ngũ, đa dạng các hoạt động nhằm phát huy tối đa nhiệt huyết, sức trẻ và khả năng sáng tạo của hội viên trong việc tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Ban chủ nhiệm CLB cần chủ động phát hiện những nhân tố cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển để đề xuất, giới thiệu cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xem xét, sắp xếp, bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo đúng năng lực, sở trường.

Khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mỗi hội viên CLB Cán bộ trẻ đều là cán bộ tiêu biểu, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức; có trình độ, năng lực, sở trường trong từng lĩnh vực công tác; được cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tin tưởng, giao nhiệm vụ, lựa chọn, bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đây là đội ngũ lãnh đạo, cũng là đội ngũ tham mưu đắc lực bậc nhất và là những người lãnh đạo kế cận, khả thi nhất, rất nhiều người sẽ làm lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tương lai. 

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý: Mặc dù còn rất trẻ đã làm lãnh đạo, nhưng tuyệt đối không được tự mãn, tự cao. Phải luôn khiêm tốn, trung thực, luôn có ý thức xây dựng đoàn kết, thống nhất ngay trong tập thể cơ quan, đơn vị mình. Tiên phong, đi đầu trong các vấn đề, nhiêm vụ mới, như: Thực hiện chuyển đổi số; ứng dụng khoa học, kỹ thuật; đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế (yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp...) các phong trào thi đua yêu nước; chịu khó, chịu khổ, vượt qua các khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Cần nhận thức được vinh dự và trách nhiệm của mình, phải thực sự gương mẫu trong thực hiện các nội dung: Văn hóa công sở; tác phong, lề lối làm việc; học tập, trau dồi, nâng cao mọi mặt, cả bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; có lý tưởng, ý chí phấn đấu, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước, thử thách bản thân trước những vấn đề khó, phức tạp...; không bao giờ tự hài lòng với bản thân cũng như kết quả đã đạt được; sẵn sàng, hăng hái xông pha, tiên phong trên mọi lĩnh vực; tham gia các hoạt động của cơ quan, đoàn thể, địa phương...;  nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, đấu tranh trước những biểu hiện né tránh, trì trệ trong công việc. 

Dù ở vị trí nào, cán bộ trẻ cũng phải làm thật tốt nhiệm vụ với trách nhiệm, chất lượng cao nhất để phục vụ tổ chức, nhân dân. Trở thành những tấm gương điển hình, lan tỏa lý tưởng, khát vọng cống hiến đến thế hệ cán bộ trẻ của địa phương, đơn vị và của tỉnh. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, trình độ; tận tâm, nhiệt huyết, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc, đưa quê hương, đất nước có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ phát huy khả năng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ tỉnh nhiệm kỳ mới cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các lĩnh vực trọng tâm công tác, khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của nhiệm kỳ mới, có lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. 

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Kết quả phiên họp Ban chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ tỉnh khóa II lần thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2023 2028

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Liên kết website