Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hoa Lư

Thứ Hai, 25/10/2021

Xác định mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức ; giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp; hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực; giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hoa Lư đã tích cực đa dạng hóa các hình thức trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh. Ngày 25/10/2021, nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa chuyên đề, chương trình văn nghệ để học sinh được học hỏi, trải nghiệm, rèn luyện thêm kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống,…

TT GDNN-GDTX

Qua đó, các bạn học sinh được trang bị thêm kiến thức và từ đó hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để từ đó các em có hành động đúng.

Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hoa Lư

 

Liên kết website