"Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet" năm 2021

Thứ Hai, 09/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH -STTTT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình về việc tổ chức "Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet" năm 2021; nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2021. 

sub1 - Copy

(Logo chính thức của Cuộc thi)

Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập trung vào tìm hiểu 1 số quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên Internet tại địa chỉ website:   http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

Cuộc thi được tổ chức thành 4 kỳ trong năm 2021. Theo đó:

- Kỳ 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/8 và kết thúc vào ngày 30/8

- Kỳ 2: Từ ngày 01/9 và kết thúc vào ngày 30/9.

 - Kỳ 3: Từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/10.

- Kỳ 4: Từ ngày 01/11 và kết thúc vào ngày 30/11/2021.

Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi kỳ gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết Thể lệ Cuộc thi: http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/.

 

Liên kết website