CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2023

Thứ Hai, 02/10/2023

Ngày 2/10, Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường Đại học Hoa Lư tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2023 với nội dung “Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng”.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ đã tiến hành đánh giá một số kết quả đạt được trong quý III (tháng 7,8,9) năm 2023, tình hình nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra các ý kiến nhằm định hướng công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, nhằm phát huy vai trò của Câu lạc bộ lý luận trẻ trong định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên trường Đại học Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay.

(CLB lý luận trẻ trường Đại học Hoa Lư)

 

Liên kết website