Cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình tham gia học tập lý luận chính trị

Thứ Sáu, 21/05/2021

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022.Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị năm 2021.

hoc ly luan chinh tri

Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Như Lâm-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh mục đích yêu cầu của hội nghị nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, nhận thức chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực công tác, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, của tổ chức Đoàn lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là người bạn đồng hành cùng thanh niên; việc học tập lý luận chính trị phải được thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị kỹ về nội dung và gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Đức Thuần – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh trực tiếp trao đổi, thông tin về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng;quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất của người cán bộ Đoàn.
Thế Dân
Liên kết website