Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

Thứ Sáu, 16/04/2021

Ngày 14/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Yên Khánh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

yen khanh 78j

Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị các chuyên đề: Quá trình, nội dung và những thành tựu, thách thức trong thực tiễn hội nhập quốc tế của Việt Nam; Việt Nam và mối quan hệ với tổ chức ASEAN và các thành viên; vai trò, trách nhiệm, hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua cùng với xu thế hội nhập chung của thế giới Việt Nam đã tham gia rất nhiều các tổ chức lớn trên thế giới như WTO, APEC, ASEAN, CPTPP,… vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Vì vậy, trang bị kiến thức hội nhập quốc tế cho sinh viên là vấn đề rất quan trọng và cần thiết.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của cán bộ Đoàn, Hội trong công tác Hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. 

Ban Xây dựng đoàn

Liên kết website