Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thăm và tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào nhân ngày 18-11 Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Thứ Ba, 08/11/2022

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức thăm tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Kỳ Phú huyện Nho Quan.

 

Đồng chí Trịnh Như Lâm – Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà người có uy tín xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan

Đánh giá cao vai trò của người có uy tín trong việc phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động ĐVTN và bà con tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị địa phương, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các già làng, trưởng bản, người có có uy tín trong trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số.

Ngọc 

Liên kết website