Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Thứ Hai, 22/11/2021

        Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 tại các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc từ ngày 17-19/11/2021 để đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đối với các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

ảnh kiểm tra gia viễn

Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại huyện đoàn Gia Viễn

Đoàn kiểm tra sẽ chia làm 03 đoàn kiểm tra 17 đơn vị và làm việc với 01 cơ sở Đoàn (do đơn vị tự lựa chọn) và tập thể Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Nội dung cụ thể: Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, trọng tâm là đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Công tác chuẩn bị đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

       Đây là đợt kiểm tra định kỳ hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên; phát hiện và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm tiếp theo.

Thùy Linh.

Cùng chuyên mục
Liên kết website