Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Sáu, 28/05/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 tại các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc từ ngày 25-27/5/2021 để đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021đối với các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Kim SƠn

Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm tại huyện đoàn Kim Sơn

Đoàn kiểm tra sẽ chia làm 03 đoàn kiểm tra 17 đơn vị và làm việc với 01 cơ sở Đoàn (do đơn vị tự lựa chọn) và tập thể Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Nội dung cụ thể: Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, trọng tâm là kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Kiểm tra công tác đoàn vụ, công tác thu chi đoàn phí 6 tháng đầu năm 2021; Việc thực hiện công trình thanh niên, kết quả Tháng thanh niên năm 2021; Kiểm tra mô hình thanh niên phát triển kinh tế; Kiểm tra việc sử dụng vốn vay 120 của các hộ gia đình thanh niên; Việc thực hiện ủy thác vay vốn của các Đoàn xã, phường, thị trấn.

Đây là đợt kiểm tra định kỳ hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên; phát hiện và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2021.

Ban Xây dựng đoàn.

Liên kết website