Ban Thường vụ Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Nho Quan tổ chức Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”

Thứ Ba, 22/03/2022

 Thực hiện Chương tình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022, nhằm kêu gọi cộng đồng, cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia đi bộ, chạy bộ mỗi ngày để tăng cường nâng cao nhận thức về rèn luyện sức khỏe, thay đổi cuộc sống.  Sáng ngày 22/3/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Nho Quan tổ chức Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Chương trình nhận được sự ưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia.


    


  Thông qua chương trình nhằm lan tỏa tình thần thiện nguyện và đặt trách nhiệm lên hàng đầu, đồng thời đây là một chương trình có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần thể thao và đề cao giá trị của những bước chân./.

Liên kết website