100% Chi đoàn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm

Thứ Ba, 30/03/2021

Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình đã chỉ đạo 100% Chi đoàn trong toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” từ ngày 01/3 đến ngày 26/3/2021.

Với chủ điểm tháng 3/2021: “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Các đơn vị tập trung các nội dung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng…

Trong buổi sinh hoạt, các cơ sở Đoàn đã chủ động lựa chọn các hình thức để chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, như: xem phim tư liệu, tổ chức các câu hỏi đố vui có thưởng; tổ chức các trò chơi; đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với ĐVTN; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Kết hợp sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với tổ chức ngày đoàn viên cùng hành động… các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đoàn viên, thanh niên đã sôi nổi thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến góp phần cùng chi đoàn làm tốt hơn nữa công tác thi đua đảm nhận công trình phần việc, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi đoàn;

Kết quả đã có 3395/3395 Chi đoàn tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm. Tại các buổi sinh hoạt, ngoài những nội dung sinh hoạt về tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, công hiến và trường thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các Chi đoàn còn chủ động kết hợp nhiều nội dung sinh hoạt và lựa chọn nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế như: tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền phân loại rác thải, chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, tổ chức các trò chơi, giao lưu văn nghệ...

Sinh hoạt “Chủ điểm tháng 3”đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời thể hiện vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và vai trò người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên của tổ chức Đoàn.

Một số hình ảnh:

10

z2626174012843 c9830a0d350d4d6e007da7a751266bbd

Hội thi RUNG CHUÔNG VÀNG THPT YÊN KHÁNH B

c3c11eedaa63593d0072514

125793579 401701641036416 7203710386375809300 n

Ban Xây dựng Đoàn.

Liên kết website