Đoàn trường Cao đẳng nghề Việt Xô tổ chức học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 30/09/2022

 

Ngày 30/9, trường Cao đẳng nghề Việt Xô tổ chức hội nghị học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên của trường.

 

 Theo đó, các báo cáo viên lần lượt giới thiệu cho cán bộ Đoàn cơ sở 02 Chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”. Về nội dung nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, là kẻ địch ở bên trong, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, dẫn đến tham nhũng, lãng phí, xa hoa... Do đó cách mạng và những người cách mạng phải loại bỏ, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

   Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng giới thiệu một số nội dung về sự hình thành khát vọng giải phóng dân tộc, cống hiến dựng xây đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trọng tâm là khát vọng về nước Việt Nam độc lập, người dân được hưởng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc; Khát vọng về một Việt Nam hùng cường; về một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Mục tiêu đó cũng đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải luôn phát huy ngọn lửa tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phải thể hiện ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, nỗ lực vươn lên, đón nhận thời cơ khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa tư tưởng, ý chí và khát vọng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Đoàn trường Cao đẳng nghề Việt Xô)

 

Cùng chuyên mục