Tin nổi bật

Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2020

In

Đoàn Thanh niên BCHQS tỉnh tổ chức Hội nghị  triển khai học tập và lam theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí minh năm 2020 cho lực lượng đoàn viên là Hạ Sĩ quan – Chiến sĩ (HSQ-CS) các cơ sở đoàn trong toàn LLVT tỉnh, quân số tham gia 82 đồng chí. 

Đợt học tập nhằm giáo dục cho HSQ-BS nắm được nội dung cơ bản về tăng cường biện pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội hiện nay; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; xây dựng tình đồng chí, đồng đội ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

QUAN SƯ

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ đoàn. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi./.

Đoàn TN Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: