Tin nổi bật

Kim Sơn Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2020

In

Sáng ngày 29/7, Ban Thường Vụ huyện đoàn Kim Sơn chỉ đạo đoàn xã Kim Trung tổ chức Tọa đàm điểm Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di Chúc và sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với  02 chuyên đề gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi “phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi”, “trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm”.. Tham gia học tập chuyên đề năm 2020 có hơn 58 đại biểu là các bí thư chi đoàn, ủy viên Ban thường vụ đoàn các xã, thị trấn, Bí thư, phó Bí thư các Đoàn, chi đoàn khối cơ quan trực thuộc.

 kim sơn

Các đại biểu tham dự hội nghị

         Tọa đàm nhằm tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đoàn viên, đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt đoàn; nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, hành vi, ứng xử trong cuộc sống và trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên; gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước và Chỉ thị 01-CT/TWĐ của Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối cán bộ Đoàn”. Chương trình đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị, giúp phát hiện và xây dựng, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05.

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ đoàn. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi./.

Huyện đoàn Kim Sơn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: