Tin nổi bật

70% dung lượng của vệ tinh VINASAT-1 đã được sử dụng

In

Sau một năm phóng lên quỹ đạo, 70% dung lượng của vệ tinh VINASAT-1 đã được sử dụng. Dự kiến đến hết năm 2010, toàn bộ dung lượng của vệ tinh này sẽ được sử dụng.   Ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc công ty Viễn thông quốc tế - VTI (đơn vị khai thác và quản lý vệ tinh VINASAT-1) cho biết, 12 bộ băng tần Ku của vệ tinh VINASAT-1 đã được khách hàng ký hợp động mua và sử dụng hết dung lượng. Theo kế hoạch ban đầu, đến năm 2010 - 2011 mới hết dung lượng vệ tinh, nhưng dự kiến đến hết năm 2009 đã bán hết và đây là kết quả ngoài mong đợi.
 Khách hàng nước ngoài đánh giá chất lượng vệ tinh VINASAT-1 so với khu vực là tốt. Khách hàng trong nước như VTC, HTV, VTV, VOV, VOH… cũng đều đánh giá cao chất lượng của vệ tinh này.
 Theo Giám đốc Nguyễn Hữu Khánh, trong thời gian tới, băng tần C của vệ tinh được xác định phục vụ cho an ninh quốc phòng. Thứ hai là xây dựng dự án sử dụng vệ tinh VINASAT-1 trong công tác phòng chống bão lụt, thiên tai. Đây là dự án mà VTI sẽ tập trung triển khai năm 2009. Phải xây dựng một phương án vừa kinh doanh, vừa phục vụ, ở những nơi sử dụng quỹ công ích, nhu cầu của người dân ở vùng sâu, vùng xa, ở biên giới, hải đảo.
Bên cạnh đó, VTI sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của mình đối với việc quản lý khai thác vệ tinh Vinasat 1, bảo đảm chất lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển thêm nhiều dịch vụ chất lượng cao. Đây cũng là cơ sở để nếu nhà nước tiếp tục chỉ đạo phóng vệ tinh thứ hai thì cũng sẽ tin tưởng giao cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam mà trực tiếp là VTI tiếp tục quản lý khai thác, góp phần hoàn thiện mạng lưới viễn thông, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
 
 
Theo:  NDĐT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: