Tin nổi bật

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT 2009 – 2010

In
Ngày 31/3/2009, Thủ Tướng Chính Phủ đã phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010.

Minh hoạ: Ứng dụng CNTT giải quyết hồ sơ nhà đất cho dân ở Bình Tân, TP.HCM.
Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ nêu những mục tiêu đến hết năm 2010 và định hướng đến năm 2015. Trong đó, mục tiêu đến hết năm 2010 bảo đảm trung bình 60% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính Phủ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung Ương được đưa lên cổng thông tin hoặc trang tin điện tử; 80% công chức tại những nơi đó sử dụng thư điện tử; tỷ lệ vụ, văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, văn phòng UBND thành phố trực thuộc Trung Ương triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng là 90%; văn phòng UBND tỉnh là 80%, cấp huyện 50%; nâng tỷ lệ máy tính trên công chức, tăng dần và khuyến khích sử dụng các hình thức truyền thông cơ bản như thư điện tử, điện thoại, fax, hội nghị và họp trên môi trường mạng, đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử để trao đổi thông tin ở khoảng cách xa.

Quyết định yêu cầu bảo đảm 100% bộ, ngành, UBND tỉnh thành trực thuộc Trung Ương có cổng thông tin điện tử hay trang tin điện tử; bảo đảm 80% số cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử đó (riêng khối thành phố trực thuộc Trung Ương là 100%) cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, tỉnh thành.

Định hướng đến năm 2015, Thủ Tướng Chính Phủ yêu cầu đến hết năm 2015, cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4, người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng; ứng dụng CNTT để đổi mới phương thức quản lý tài nguyên thông tin trong các cơ quan nhà nước, phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia về con người, đất đai, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thương mại, tạo nền tảng triển khai chính phủ điện tử; ứng dụng CNTT nhằm xây dựng môi trường làm việc điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định đã đề cập chi tiết nội dung của kế hoạch: Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền tảng phục vụ chính phủ điện tử; phát triển nguồn lực CNTT.

Quyết định đã đề cập kinh phí thực hiện, các giải pháp và công tác tổ chức thực hiện. Quyết định chia 2 nhóm dự án thực hiện từ nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp cũng như công bố danh sách các tỉnh được xem xét hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để ứng dụng CNTT.

                                                                                                                                Theo: Thế Giới Vi Tính - PC World VN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: