Tin nổi bật

Các nghi lễ của Đội TNTP

In

Các nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh

Mục tiêu
  - Xác định được quy trình tổ chức, thực hiện các nghi lễ của Liên đội, Chi đội. Nắm vững công tác chuẩn bị và phân công thực hiện các Nghi lễ
- Xây dựng được chương trình, tổ chức, thực hiện các nghi lễ. Có thể soạn thảo các văn bản cần có trong diễn biến của Nghi lễ
- Tạo được không khí vui tươi, sôi nổi và tạo môi trường học tập trong tiết học. Yên tâm, tự tin khi tổ chức các nghi lễ của Đội ở Liên đội
Hoạt động khởi động
Mời các đồng chí tham gia trò chơi
“ Hát theo chỉ định ”
Hoạt động 1: xác định tên, mục đích, ý nghĩa, tác dụng các loại nghi lễ của Đội 
 Đ/c hãy cho biết một số loại hình Nghi lễ chủ yếu của Đội TPNTP Hồ Chí Minh?
 Lễ chào cờ
 Lễ diễu hành
 Lễ duyệt Đội
 Lễ kết nạp đội viên
 Lễ trưởng thành Đội
 Đại hội Đội


 Nghi lễ chào cờ 


1. Mục đích- ý nghĩa- Tác dụng
  Góp phần giáo dục toàn diện cho đội viên.
  Lễ chào cờ là nghi lễ quan trọng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Lễ chào cờ được cử hành trang nghiêm, mở đầu các hoạt động của Đội nhằm giáo dục cho các em niềm tự hào dân tộc, về Tổ quốc Việt Nam.
  Thông qua nghi lễ chào cờ các em còn được giáo dục về ý thức tổ chức kỷ luật, về lòng tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Bác Hồ kính yêu, với tổ chức Đoàn và tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, về tư thế tác phong của người đội viên
2. Diễn biến của Lễ Chào cờ
Bước 1
: Tập trung, ổn định tổ chức

  Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ!
  Đội trống, đội cờ vào vị trí!
Bước 2: Nội dung
 Nghiêm! (kèn hiệu)
 Chào cờ - chào! (Trống chào cờ, đv giơ tay chào)
 Quốc ca! (đv bỏ tay xuống và hát Quốc ca)
 Đội ca! (đội viên hát Đội ca)
 Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại- sẵn sàng!” (tất cả đội viên đồng thanh đáp 1 lần  Sẵn sàng)
Bước 3: Kết thúc
 Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn nghỉ!
 đội trống, đội cờ về vị trí


 Lễ diễu hành


1. Mục đích- ý nghĩa- Tác dụng
   Lễ diễu hành thường được tổ chức trong các họat động lớn của Đội như: Hội trại, lễ phát động thi đua, đại hội, liên hoan, hội thi Nghi thức Đội…
   Nhằm giới thiệu, báo cáo kết quả những hoạt động đã đạt được của đơn vị, báo cáo thành tích của đơn vị. Lễ diễu hành cũng đồng thời nhằm biểu dương lực lượng và thành tích xuất sắc của các cá nhân và tập thể Đội. 
   Nhằm giáo dục cho đội viên niềm vinh dự tự hào đối với tổ chức Đội, giáo dục tính tự quản, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm của mỗi đội viên với tập thể Đội.
2. Diễn biến Lễ diễu hành
Bước 1
: Tập trung, ổn định tổ chức
   Tập trung các đơn vị vào vị trí tập kết
   Các đơn vị điểm số báo cáo
  - Nghiêm
 - Báo cáo và xin phép lễ diễu hành được bắt đầu
3. Thứ tự diễu hành
- Đi đầu là đội cờ Liên đội cách khoảng 2m là đội viên đại diện BCH Liên đội.
- Sau BCH Liên đội khoảng 3m là đội trống (đội trống có thể
đứng cố định tại khu vực lễ đài tuỳ thuộc vào hành trình
diễu hành)
- Sau khoảng 5m là cờ của chi đội đầu tiên; sau cờ 1 mét là 3 đội viên đại diện BCH Chi đội này, sau BCH Chi đội.
- Các chi đội cách nhau 5 mét theo thứ tự như Chi đội đầu tiên

- Phụ trách đi bên cạnh phân đội trưởng phân đội 1.

Lễ duyệt Đội


1. Mục đích, ý nghĩa, tác dụng của Lễ duyệt Đội:
  Lễ duyệt Đội được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội đối với tổ chức Đội, đồng thời thể hiện sự lớn mạnh của tổ chức Đội.
  Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đội viên, mỗi tập thể Đội đối với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
  Lễ duyệt Đội là hoạt động nhằm khẳng định và đề cao tính tự quản của tổ chức Đội, trên cơ sở đó giáo dục các em ý thức tổ chức kỷ luật, niềm tự hào vinh dự của người đội viên TNTP Hồ Chí Minh.
2. Diễn biến của Lễ duyệt Đội
- Chỉ huy báo cáo và xin mời các vị đại biểu đi duyệt Đội.
- Chỉ huy đưa các vị đại biểu về đầu đội hình.
-  Chỉ huy hô: Lễ duyệt Đội bắt đầu!
(Trống đánh bài hành tiến)
-  Chỉ huy dẫn đại biểu đi từ đầu đến cuối đội hình.
(Đi đến đơn vị nào thì CĐT hô “Chào”: Cờ giương, đội viên chào. Khi đoàn đại biểu đi qua đơn vị mình thì thôi chào và cờ trở về tư thế nghiêm)
- Đi hết đơn vị cuối, đại biểu về vị trí, lễ duyệt Đội kết thúc.


  Lễ kết nạp  đội viên


  1. Mục đích, ý nghĩa, tác dụng của Lễ Kết nạp đội viên:
- Kết nạp đội viên mới là góp phần quan trọng vào việc tăng cường và bổ sung lực lượng cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh (nói chung) và cho chi đội (nói riêng)
- Lễ kết nạp đội viên góp phần đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng của các em thiếu niên nhi đồng. Đồng thời cũng là thời điểm ghi nhận, khẳng định những đóng góp của các em đối với sự nghiệp cách mạng của đân tộc, với đất nước, với tổ chức Đội
2. Diễn biến của Lễ Kết nạp đội viên
-  Chi đội trưởng hoặc Chi đội phó điều khiển chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
-  BCH chi đội công bố danh sách đội viên được kết nạp và mời đội viên mới lên đọc lời hứa. Đội viên mới bước lên đối diện với cờ, nghiêm trang đọc lời hứa của đội viên:
+ Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
+ Tuân theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh
+ Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh
Đọc xong hô: “Xin hứa!”, toàn chi đội đứng nghiêm
- Phụ trách chi đội đặt khăn quàng đỏ lên vai và căn dặn đội viên mới. Đội viên mới đáp: “Sẵn sàng” và tự thắt khăn quàng đỏ, đứng nghiêm, chào cờ và quay lại chào các đại biểu và đội viên trong chi đội
-  CĐT phân công đội viên mới về phân đội.
-  Toàn chi đội ngồi xuống và hát tập thể bài hát: “Mơ ước ngày mai”
-  CĐT hoặc CĐP điều khiển chào cờ bế mạc
-  Lễ kết nạp kết thúc
Chú ý: Mỗi lần kết nạp không quá 15 đội viên. Nếu có từ 2 em trở lên thì 1 em đọc lời hứa xong, các em khác đồng thanh đáp 1 lần “Xin hứa”.


Lễ trưởng thành đội


1. Mục đích, ý nghĩa, tác dụng của Lễ trưởng thành đội.
-  Lễ trưởng thành đội là lễ công nhận của tổ chức Đội về quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đội viên trong thời gian sinh hoạt trong tổ chức Đội.
-  Lễ trưởng thành đội được tổ chức long trọng, nghiêm túc, chu đáo sẽ góp phần khẳng định cho các em niềm tự hào về những đóng góp của mình cho tổ chức Đội, tự hào về danh hiệu “Đội viên TNTP Hồ Chí Minh”.
- Gây ấn tượng sâu sắc cho các em ở độ tuổi này và toàn thể đội viên trong tập thể Đội
2. Diễn biến của Lễ trưởng thành Đội
-  Chi đội phó điều khiển lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
-  Chi đội trưởng công bố danh sách những đội viên được tập thể chi đội đề nghị trưởng thành Đội
-  Phụ trách chi đội phát biểu: Biểu dương, nhắc nhở các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.
-  Đội viên trưởng thành phát biểu cảm tưởng
-  Đại diện chi đoàn phát biểu
-  Văn nghệ, liên hoan, trao tặng phẩm kỉ niệm (nếu có)
- Bế mạc, hát bài “Tiến lên đoàn viên”.
                                                                                                                                  Theo: Tài liệu tập huấn công tác Đội


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: