Tin nổi bật

Danh sách Phó Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ

In

 

(Tính đến ngày 10/10/2012)

STT

Họ và tên

Thời gian

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Lương

1957 - 1960

 

2

Trần Anh Cao

1960 - 1961

 

3

Phạm Tất Oánh

1962 - 1966

 

4

Nguyễn Năng An

1963 - 1968

 

5

Trần Cao Thắng

1963 - 1968

 

6

Trịnh Kim Trừ

1968 - 1974

 

7

Nguyễn Thị Mừng

1958 - 1974

 

8

Nguyễn Tử Mẫn

1971 - 1973

 

9

Bùi Thế Bình

1974 - 1976

 

10

Trần Đức Thuần

1974 - 1976

 

11

Đặng Văn Quy

1992 - 1997

 

12

Nguyễn Thị Thanh

1996 - 2000

 

13

Mai Văn Tuất

2000 - 2005

 

14

Bùi Mai Hoa

2001 - 2005

 

15

Đoàn Thanh Hải

2006 -2009

 

16

Đinh Hồng Thái

2006 -2009

 

17 Đinh Thị Phượng 2009 đến 7/2010 12/2009 Giữ chức Quyền Bí thư
18 Lê Thị Lựu 12/2009 - 9/2012
19 Nguyễn Minh Lộc

12/2009 - 2/2012

20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 9/2012 -
12/8/2015
 
21 Trần Văn Bách 9/2012 đến nay  
22 Trịnh Như Lâm 9/2012 đến nay  

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: