Tin nổi bật

Danh sách Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ

In
 

(Tính đến ngày 02/08/2021) 

 

STT

Họ và tên

Thời gian

Ghi chú

1

Vũ Thơ

1943 - 1944

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

2

Hà Phương

1947 - 1948

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

3

Lê Thanh Đức

1949

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

4

Nguyễn Đăng Doanh

1949 - 1950

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

5

Lê Huy Phan

1950

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

6

Nguyễn Thanh Bình

1951

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

7

Hoàng Văn Giang

1952 - 1953

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

8

Mai Khang

1953 - 1956

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

9

Lê Văn Tu

1960 - 1961

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

10

Hà Như Lâm

1957 - 1959,

1961 - 1968

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

11

Lê Đăng Nguyên

1969 - 1974

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

12

Vũ Vương Việt

6/1974 - 1/1976

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

13

Nguyễn Văn Minh

1976 - 1979

Tỉnh Đoàn
Hà Nam Ninh

14

Đinh Công Ruấn

1980 - 1982

Tỉnh Đoàn
Hà Nam Ninh

15

Bùi Thế Bình

1983 - 1986

Tỉnh Đoàn
Hà Nam Ninh

16

Trần Mạnh Tiến

1987 - 1992

Tỉnh Đoàn
Hà Nam Ninh

17

Trịnh Cao Thăng

4/1992 - 8/1994

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

18

Đinh Chung Phụng

9/1994 - 2/2000

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

19

Nguyễn Thị Thanh

3/2000 - 7/2005

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

20

Mai Văn Tuất

11/2005 - 12/2009

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

21

Đinh Thị Phượng

7/2010 - 2021

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

22

Trịnh Như Lâm

3/2021 đến nay

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: