Tin nổi bật

Đội thanh niên tham gia hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

In

Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập các đội hình Tri thức trẻ tham gia hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập 03 đội hình thanh niên tình nguyện gồm 50 ĐVTN  tham gia hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

ảnh tập huấn 2

Ngày 18/7/2019 đội hình tình nguyện Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp cho 80 Đoàn viên thanh niên và nhân dân tại Khánh Trung, huyện Yên Khánh;  Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thông qua hoạt động tình nguyện này đã tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu long nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có năng lực thực hành xã hội góp phần cùng tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Ban TNNT CN & ĐT Tỉnh đoàn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: