Tin nổi bật

Triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ

In

Ngày 30/6/2009, BTV Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn số 09- HD/ĐTN V/v thực hiện phong trào "3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Phong trào "3 trách nhiệm" gồm các nội dung chính sau:
1. Trách nhiệm với công việc.
- Xung kích, gương mẫu trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị với phương châm “Thanh niên đến trước về sau” phấn đấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trẻ có mặt tại cơ quan trước giờ làm việc và chỉ ra về khi đã hoàn thành công việc trong ngày, đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả công việc trong giờ hành chính.
- Tận tâm với công việc, hoàn thành tốt, hiệu quả công việc do cơ quan, đơn vị phân công, có sáng kiến rút ngắn thời gian, tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng công việc. Hiến kế các giải pháp quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia nghiên cứu, tham mưu với chính quyền cải tiến các quy trình, nghiệp vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, giải quyết nhanh chóng, chính xác, tránh gây khó khăn cho người dân. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tham gia các hoạt động Đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.
2. Trách nhiệm với nhân dân.
Tôn trọng nhân dân, Thực hiện khẩu hiệu “cán bộ là công bộc của dân”, tiếp đón ân cần, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu, cần tư vấn, giải thích kịp thời theo yêu cầu của công việc cho người dân biết một cách rõ ràng.
3. Trách nhiệm với chính mình.
Thường xuyên tự  học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, như học đại học, trên đại học, học ngoại ngữ, tin học. Rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp. Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, sắp xếp khoa học, đảm bảo đúng thời gian thực hiện. Có sáng kiến nghiên cứu khoa học phục vụ cho công việc, đơn vị và phục vụ cho xã hội, với phương châm “Mỗi cán bộ công chức, viên chức trẻ một ý tưởng sáng tạo”
Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai rộng rãi trong đoàn viên thanh niên ở tất cả các chi đoàn, đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh với phương châm: Được người, được việc, được tổ chức, được lòng dân.
                                                                         
                                                                                                                                                                       Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: