Tin nổi bật

Tỉnh Đoàn Ninh Bình triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”

In

Ngày 24/6/2009, BTV Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐTN V/v thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" tới các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gồm các nội dung chính sau:
1. Tập trung đẩy mạnh trong việc tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy tinh thần yêu nước. Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, trước hết là tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.
2. Quan tâm chăm lo đời sống các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, tiếp tục triển khai phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo tại 3 xã bãi ngang huyện Kim Sơn.
3. Phát huy vai trò sáng tạo, vai trò làm chủ của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong mọi việc, ở mọi lúc. mọi nơi. Nhân rộng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội; vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội, tham nhũng lãng phí, tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Cưới văn minh tiết kiệm trong đoàn viên thanh niên”.
 4. Thi đua thực hiện có hiệu quả 2 phong trào lớn: “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế, mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên.
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác” gắn với việc triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó nhân rộng và biểu dương những điển hình là cán bộ Đoàn “Thanh vận khéo”; xây dựng lớp cán bộ Đoàn “vừa hồng vừa chuyên”.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động trong các cấp bộ Đoàn trong tỉnh từ quý II/2009 đến quý III/2010 và chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ 01/7/2009 đến 15/10/2009 và đợt 2 từ 15/10/2009 đến 15/10/2010.
                                                                                                                                                                 Thu Thuỷ
                                                                                                                                                     Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: