Tin nổi bật

Danh sách Ban giám đốc

In

 

Đ/c: Đàm Văn Hải

Sinh năm: 1973

Quê quán: Ninh Phong - Hoa Lư

Chức vụ: Giám đốc

Liên hệ: 0979.741.355

Đ/c: Đinh Thị Nguyệt

Sinh năm: 1972

Quê quán: Liên Sơn - Gia Viễn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Liên hệ: 0912.617.720


Đ/c: Đặng Thị Kim Cúc

Sinh năm: 1966

Quê quán: Gia Tân - Gia Viễn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Liên hệ: 0903.472.926

 

 

Các bài viết mới: