Tin nổi bật

Danh sách Ban Phong trào

In

 BAN PHONG TRÀO

Đ/c: Nguyễn Tử Nam

Sinh năm: 1987

Quê quán: Ninh Nhất - Thành phố Ninh Bình

Chức vụ: UVBTV - Trưởng ban

Liên hệ: 0944.369.602

 Đ/c Bùi Thế Hợp

Sinh năm: 1980

Quê quán: Khánh An - Yên Khánh

Chức vụ: UVBCH - Phó Trưởng Ban

Liên hệ: 0989.747.001

Đ/c: Nguyễn Ngọc Ánh

Sinh năm: 1989

Quê quán: Gia Lập - Gia Viễn

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ:  0977.240.689

Đ/c: Nguyễn Ngọc Khang

Sinh năm: 1983

Quê quán: Yên Đồng - Yên Mô

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0947.969.268

Đ/c: Trần Chung Phương

Sinh năm: 1977

Quê quán: Ninh Tiến- Thành phố Ninh Bình

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0915.563.081

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hương Giang

Sinh năm: 1991

Quê quán: Ninh Khang - Hoa Lư

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0989.731.135

 


Tin liên quan:

 

Các bài viết mới: