Tin nổi bật

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025

In

Sáng 16/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban nhân sự, Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện bước 4, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Từ ngày 24/3 đến ngày 10/4/2021, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 để tổ chức 79 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 cư trú trên địa bàn tỉnh đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Tổng số cử tri nơi cư trú có mặt tại hội nghị đảm bảo theo quy định. Kết quả, 99 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm đạt 100%, một người có tỉ lệ tín nhiệm đạt trên 92%. 

Hội nghị cũng nghe báo cáo dự kiến danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, để đảm bảo số dư đại biểu ứng cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, hội nghị hiệp thương lần 3 chỉ lập danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết nhất trí cho rút 15 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 và biểu quyết thống nhất lập danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV để bầu chọn 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh nhấn mạnh: hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, thực hiện đúng theo quy định của Luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn. 

Đồng chí đề nghị, các đại biểu trên cương vị của mình sẽ tiếp tục tích cực vận động đoàn viên, hội viên người thân và cử tri nơi công tác, nơi cư trú thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của cử tri, đóng góp vào sự thành công chung của cuộc bầu cử.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: