Tin nổi bật

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người

In

Năm 2015, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

buonbannguoi1438244120280

Ảnh minh họa.

Các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Các hành vi vi phạm có liên quan đến mua bán người được ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, giúp nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng được thực hiện tốt; do đó kiềm chế được hoạt động của tội phạm mua bán người, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Theo đánh giá chung, năm 2016, tình hình di cư bất hợp pháp và việc chuyển dịch lao động gia tăng, do vậy hoạt động của tội phạm mua bán người sẽ có những diễn biến phức tạp. 

Để chủ động phòng ngừa tội phạm mua bán người, ngày 26-2-2016, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016.

Theo kế hoạch, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. 

Làm tốt việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đảm bảo 100% thông tin liên quan đến mua bán người được phân loại, xử lý theo quy định. Tập trung lực lượng điều tra, khám phá, xử lý nghiêm các đường dây mua bán người; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán về địa phương. Thực hiện có hiệu quả các hiệp định, điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người.

Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh, các sở, ngành, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người. 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người. Tập trung tuyên truyền ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm, vùng sâu, vùng có nhiều người nước ngoài đến lao động, làm việc. Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”. Tổ chức tư vấn nâng cao nhận thức cho nạn nhân về phòng, chống tội phạm mua bán người. 

Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, sở, ngành có liên quan và các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, vận động các hội viên, đoàn viên và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người; cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư.

Công an tỉnh thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm mua bán người. Chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp và vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống mua bán người. Tăng cường công tác điều tra, khảo sát, nắm tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp và các đối tượng nổi lên, nhất là số chủ mưu, cầm đầu, số đối tượng có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để phòng ngừa và ngăn chặn. 

Phối hợp với Công an các tỉnh lân cận và các tỉnh có đường biên giới trao đổi thông tin nắm chắc tình hình diễn biến của tội phạm cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để có biện pháp  ngăn chặn. Khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý đối tượng, quản lý người nước ngoài, quản lý nhân hộ khẩu, dịch vụ Internet..., không để tội phạm lợi dụng hoạt động mua bán người.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng. Quản lý, giám sát chặt chẽ tuyến đường thuỷ nội địa và khu vực ven biển Kim Sơn, không để các đối tượng lợi dụng đưa người ra nước ngoài bán. 

Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, điều tra, kiểm tra theo ngành dọc, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người, chỉ đạo 3 ngành làm án cấp huyện lựa chọn các vụ án điểm để tập trung điều tra, truy  tố và đưa ra xét xử lưu động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán người trở về. Tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn xuất khẩu lao động an toàn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng hoạt động mua bán người.

Theo: baoninhbinh.org.vn

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: