Tin nổi bật

Chương VI: Thanh niên Ninh Bình trong sự nghiệp đổi mới, Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước (1992 - 2006)

Email In PDF.

Tại kỳ họp thứ 10 ngày 26-12-1991, Quốc hội khóa VIII thông qua Nghị quyết điều chỉnh, phân định lại địa giới một số tỉnh, tách tỉnh Hà Nam Ninh thành hai tỉnh Ninh Bình và Nam Hà. Tỉnh Ninh Bình tái lập trên cơ sở giữ nguyên vị trí địa lý, địa giới hành chính của tỉnh Ninh Bình thời điểm hợp nhất tỉnh Hà Nam Ninh (tháng 2-1976). Sau nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2006, tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện. (1)

Thực hiện chủ trương trên, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình lâm thời được thành lập tháng 4/1992 gồm 17 đồng chí, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng chí Trịnh Cao Thăng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh Đoàn lâm thời. Trụ sở cơ quan Tỉnh Đoàn Ninh Bình tại khu vực Huyện uỷ Hoa Lư.

Tháng 7 năm 1992, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII tổ chức tại hội trường UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh có 155 đại biểu về dự Đại hội.

Với tinh thần đổi mới, Đại hội đánh giá cao những thành tích, cống hiến xuất sắc của tuổi trẻ, rút ra những bài học, kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém. Đại hội nhiệt liệt biểu dương những cố gắng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vượt khó thực hiện có kết quả 5 chương trình hành động cách mạng. Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; căn cứ tình hình và nhiệm vụ cũng như thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tỉnh; Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VIII đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 1992 - 1997: “Đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng của người đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy bản chất xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, động viên đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh giàu đẹp”.

Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh 3 chương trình công tác lớn của Đoàn:

- Chương trình xây dựng Đoàn vững mạnh làm hạt nhân tập hợp đoàn kết thanh niên, góp phần xây dựng Đảng.

- Chương trình động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

- Chương trình tham gia công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn (khoá VIII) gồm 32 uỷ viên. Đồng chí Trịnh Cao Thăng được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Đồng chí Đặng Văn Quy được bầu làm phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI họp từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 1992. Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư Đỗ Mười đến dự, phát biểu với Đại hội. Đồng chí Tổng Bí thư đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, cũng như sự đóng góp to lớn của Đoàn và phong trào thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tiếp tục đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc và tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

Tháng 1 năm 1993, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) ra Nghị quyết số 04 NQ/TW “ về công tác thanh niên trong thời kỳ mới”. Nghị quyết đánh giá cao vai trò có ý nghĩa quyết định của thanh niên, công tác thanh niên đối với thắng lợi trong công cuộc đổi mới cũng như sự phát triển của đất nước; khẳng định lòng tin tưởng sâu sắc của Đảng và dân tộc đối với thế hệ trẻ, sự chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho sự phát triển của thanh niên.

Quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 2 (khoá VI) Ban Chấp hành Trung ương Đoàn họp từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 2 năm 1993 phát động trong tuổi trẻ cả nước hai phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

Hưởng ứng chủ trương của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện 2 phong trào và được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tích cực tham gia.

Để tạo điều kiện và thúc đẩy phong trào “Thanh niên lập nghiệp” phát huy tác dụng trong xã hội, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người lao động, đồng thời khuyến khích thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, năm 1993, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 145 về việc thanh niên tham gia thực hiện chương trình kinh tế, xã hội và quyết định số 192 về công tác và chính sách đối với thanh niên xung phong xây dựng kinh tế trong tình hình mới. Quán triệt tinh thần đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hoá bằng phong trào thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Với số học sinh các trường Phổ thông trung học tốt nghiệp không thi đỗ đại học, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ, thanh niên đi lao động nước ngoài trở về, thanh niên các xí nghiệp giải thể trở về địa phương chưa có công ăn việc làm… tất cả lực lượng đó được tổ chức Đoàn tập hợp lại, định hướng và giải quyết việc làm.

Với khẩu hiệu: “Trả lại màu xanh cho đất”, nhiều cơ sở Đoàn trong tỉnh chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, tạo điều kiện về giống, vốn để trồng rừng. Năm 1993, tuổi trẻ toàn tỉnh đã trồng được 39.404 cây tập trung và cây phân tán, ươm được 120.000 cây giống. Với chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ sở sản xuất vi sinh và chế phẩm tăng năng suất cây trồng, tập huấn cho 315 cán bộ sử dụng chế phẩm tăng năng suất cây trồng. Kết quả 8 tháng đầu năm 1993, toàn tỉnh đưa vào sử dụng được 5.242 gói chế phẩm tăng năng suất lúa, 700 gói chế phẩm tăng năng suất lạc, 100 gói chế phẩm tăng năng suất đậu. Có thể nói thanh niên là lực lượng chủ yếu phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Các cơ sở Đoàn chủ động lập dự án vay vốn, giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Chỉ tính 8 tháng đầu năm 1993, toàn tỉnh tạo việc làm cho 187 đoàn viên, thanh niên với số vốn được vay là 140 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức Đoàn ở Tam Điệp, Kim Sơn, Hoa Lư, Gia Viễn chủ động mở các lớp dạy nghề cho thanh niên: thêu ren, điện dân dụng, cơ khí, sửa chữa nhỏ, đan cói xuất khẩu, làm mành trúc, hùn vốn nuôi dê, trồng rừng, nuôi cá giống.

Nhiều điển hình mới xuất hiện trong sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xoá đói giảm nghèo, như tuổi trẻ Gia Hưng (huyện Gia Viễn) nhận thầu 120 hecta rừng, 20ha đầm, nuôi được 100 con dê, trồng được 10ha rừng. Trên mặt trận làm thuỷ lợi, thanh niên toàn tỉnh đào đắp được 94.130m3 đất thuỷ lợi nội đồng đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ cây trồng. Lực lượng của Đoàn tu sửa được 89km đường liên thôn, liên xã.

Điểm nổi bật là tổ chức Đoàn các cấp động viên, khuyến khích tuổi trẻ tích cực tham gia các công trình thanh niên, tạo công ăn việc làm cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong năm 1993, toàn Đoàn có 235 công trình thanh niên cấp cơ sở, 540 công trình cấp chi đoàn, làm tăng thêm thu nhập cá nhân và tạo được quỹ cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Năm 1993, vấn đề vay vốn để sản xuất và kinh doanh trở thành một nhu cầu bức bách của các gia đình và của đoàn viên, thanh niên. Các cơ sở Đoàn đã tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên, thanh niên vay vốn để sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Điển hình, như huyện Nho Quan có 210 hộ gia đình trẻ tham gia phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Nhiều mô hình tiên tiến như trang trại của Đinh Ngọc Hà (Bắc Sơn - Tam Điệp); Nguyễn Tài Tuệ (Yên Quang - Nho Quan); Nguyễn Ngọc Hà (thị xã Ninh Bình); Phạm Văn Hinh (Khánh Cư - Yên Khánh)… trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phong trào phát triển mô hình V.A.C (vườn, ao, chuồng) được các cơ sở Đoàn quan tâm chỉ đạo sát sao, góp phần giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Thích ứng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhiều đoàn viên, thanh niên chủ động tìm việc làm với các hình thức, như tham gia phát triển kinh tế cùng gia đình, tổ chức các nhóm làm kinh tế; nhóm góp vốn nuôi cá, trồng rừng… Mặc dù hiệu quả chưa thật cao nhưng đây là một hướng đi đúng mà tổ chức Đoàn quan tâm động viên, khích lệ và tạo điều kiện về giống, vốn cho đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

Hưởng ứng phong trào C.K.T (chất lượng - kiểu dáng - tiết kiệm) do Trung ương Đoàn và Bộ công nghiệp phối hợp tổ chức phát động từ năm 1993, các cơ sở Đoàn phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động, đứng ra nhận các công trình như: xây nhà, kè hồ, vượt ao... Tiêu biểu, như công trình cải tạo dây chuyền vận tải nhiên liệu của Đoàn nhà máy điện Ninh Bình; sản xuất hàng xuất khẩu chiếu cói Kim Sơn thu về cho quỹ Đoàn hàng trăm triệu đồng, công trình của Đoàn xí nghiệp dược Ninh Bình có doanh thu tổng giá trị 200 triệu đồng, đưa về cho quỹ Đoàn 20 triệu đồng.

Trên lĩnh vực lâm nghiệp, thực hiện chương trình ba mục tiêu và phong trào trồng cây phủ xanh đồi trọc, đoàn viên và thanh niên trồng được 227.000 cây các loại, ươm được trên 20 vạn cây. Tiêu biểu, Đoàn trường Phổ thông trung học thị xã Tam Điệp có công trình cải tạo trồng 20ha rừng, huyện Đoàn Nho Quan trồng được 10ha rừng. 

Nét mới của công trình thanh niên là từng bước đi vào hạch toán kinh tế, thông qua đó, Đoàn giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho đoàn viên, thanh niên và tạo điều kiện nâng cao tay nghề và trình độ quản lý. Toàn tỉnh có 18 dự án được vay vốn, với số vốn 256 triệu đồng, giải quyết cho 352 lao động theo kênh Trung ương Đoàn và hàng chục dự án theo kênh địa phương, giải quyết việc làm cho 600 lao động. Điển hình, như dự án thêu ren của thị đoàn Ninh Bình giải quyết việc làm cho 150 lao động, thu nhập từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng/tháng. Đồng thời, tổ chức Đoàn phối hợp với các ngành, các cơ quan Trung ương hỗ trợ cho thanh niên vay, vật tư như 600 gói chế phẩm, 22,5 tấn lúa giống… Trung tâm khuyến nông trẻ của tỉnh, tuy còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức, vốn, song bước đầu triển khai một số hoạt động có hiệu quả, như tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, chuyển giao 32,5 tấn giống lúa DT10, 11, 12, IR 71794 cho 2.360 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị (huyện Yên Mô, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Khánh). Đặc biệt, huyện đoàn Hoa Lư, thị đoàn Ninh Bình, huyện đoàn Nho Quan tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề và giải quyết việc làm tại chỗ cho 864 đoàn viên thanh niên với các ngành nghề thêu ren, đan len xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng. Nhiều tổ chức Đoàn tổ chức các hoạt động, gặp mặt, tham quan điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi, tổ chức các cuộc thi thanh niên nông thôn thanh lịch, giỏi nghề nông, như đoàn xã Ninh Tiến (huyện Hoa Lư). Tính đến năm 1994, toàn tỉnh có 25 công trình cấp cơ sở, 35 công trình cấp chi đoàn với trị giá hàng tỷ đồng. Tiêu biểu, như các công trình tu sửa đường giao thông nông thôn của đoàn xã Khánh Ninh (200 triệu đồng), công trình nâng cấp đường dây hạ thế của Đoàn Sở điện lực (150 triệu đồng).

Có thể khẳng định phong trào “Thanh niên lập nghiệp” vừa phát huy được vai trò, tính năng động, sáng tạo, khả năng nhạy bén thích ứng kịp thời với cơ chế thị trường, vươn lên chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu; vừa giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho đoàn viên, thanh niên, tăng kinh phí hoạt động cho Đoàn. Đây cũng là môi trường thuận lợi để tổ chức, động viên, tập hợp đoàn kết thanh niên, để rèn luyện thanh niên tiến bộ về mọi mặt.

Đầu tháng 9 năm 1994, đồng chí Trịnh Cao Thăng được điều động làm công tác khác, đồng chí Đinh Chung Phụng được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

Bước sang năm 1995, nền kinh tế nước ta có bước tăng trưởng (GDP tăng 8,3%), những thành tựu của công cuộc đổi mới tiếp tục được khẳng định và phát huy. Cũng là năm được Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều ngày kỷ niệm lớn từ Trung ương đến các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn các cấp tổ chức hoạt động.

Phong trào “Học tập vì ngày mai lập nghiệp” trong các trường học là nét mới trong hoạt động Đoàn, là bước chuẩn bị để sau này lập thân lập nghiệp. Bằng nhiều loại hình hoạt động, như mô hình Đoàn tự quản, Bí thư đoàn trường là học sinh, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, câu lạc bộ sở thích; xây dựng các loại quỹ: “Quỹ tài năng trẻ”, “quỹ vì bạn nghèo vượt khó”, “quỹ khuyến học”, v.v… Tổ chức các hội thi, hội trại, hội giảng và các hoạt động khác như hội thi “Học sinh thanh lịch”, “cán bộ Đoàn giỏi”. Tính đến năm 1996, toàn tỉnh có 125 câu lạc bộ học tập, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đầu tư cho 100% đoàn trường bộ sách thanh thiếu niên đưa vào sử dụng. Trong hai năm 1995 - 1996, quỹ “tài năng trẻ” toàn tỉnh có 45,8 triệu đồng, “quỹ từ thiện” có 50.625 triệu đồng; góp phần không nhỏ cho đoàn viên, thanh niên học sinh khắc phục khó khăn vươn lên học tập tốt.

Bằng sự nỗ lực vượt khó về mọi mặt, sự phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, tổ chức Đoàn trong các trường học góp phần nâng cao chất lượng học tập rèn luyện đạo đức, phong cách của người học sinh. Chỉ tính riêng năm học 1994-1995, tỷ lệ tốt nghiệp Phổ thông cơ sở và Phổ thông trung học đạt 97,2%, nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn tặng cờ và bằng khen. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên trong các trường học rất tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội, như phong trào “Tấm chăn tình nghĩa ấm lòng mẹ”; phong trào ủng hộ nhân dân Cu Ba, ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt… Đồng thời, đoàn viên, thanh niên tích cực học ngoại ngữ, tin học, các nghề thông dụng nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt trở thành phong trào sôi nổi trong toàn tỉnh. Tiêu biểu phong trào này là Đoàn trường Phổ thông trung học Lương Văn Tụy, trường Phổ thông trung học Yên Khánh A, trường Phổ thông trung học thị xã Tam Điệp, trường Trung học Sư phạm Ninh Bình.

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phù hợp với nếp sống của học sinh, sinh viên trong các nhà trường được Tỉnh Đoàn phối hợp với các ngành trong tỉnh một cách chặt chẽ và có hiệu quả. Trong năm 1995, Tỉnh Đoàn phối hợp với ngành Thể dục thể thao, Công an, phát động phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”. Qua phong trào này, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như Đoàn Công an tỉnh, Đoàn khối cơ quan tỉnh, Đoàn huyện Nho Quan, Yên Mô… Tuy nhiên, các hoạt động văn hoá nhằm xây dựng nếp sống văn hoá mới chưa được đầu tư thoả đáng và ít được chú trọng, đặc biệt là đời sống văn hoá của tuổi trẻ ở vùng sâu, vùng xa còn thấp.

Các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo triển khai công tác dân số, sức khoẻ, môi trường đạt nhiều kết quả. Ninh Bình là một trong 7 tỉnh được Trung ương chọn chỉ đạo điểm; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có nhiều hình thức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, nhân rộng mô hình câu lạc bộ dân số và phát triển, phát động phong trào xanh và sạch, phong trào thanh niên thực hiện 3 mục tiêu được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực. Đến năm 1995, toàn tỉnh có 38 câu lạc bộ lồng ghép với  4.000 hội viên tham gia sinh hoạt.

Năm 1996, Đoàn thanh niên toàn tỉnh trồng được 2,5 vạn cây các loại, tăng 1,5 vạn cây so với năm 1995. Các hoạt động thể dục thể thao trong tỉnh được tổ chức  rầm rộ, sôi nổi, như giải bóng đá thiếu niên, giải cầu lông, giải việt dã thu hút hàng nghìn người tham gia. Tiêu biểu cho phong trào này là các huyện, thị Đoàn Nho Quan, Tam Điệp, Gia Viễn, Yên Mô, thị xã Ninh Bình…

Phong trào “Thanh niên lập nghiệp” là một hướng đi mới, đầy sáng tạo của tuổi trẻ trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Hơn 4 năm triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương Đoàn trở thành một phong trào sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” được triển khai đến các cấp bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên qua việc giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về ý thức và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, chống các hoạt động “diễn biến hoà bình” của kẻ địch, tích cực tham gia chống buôn lậu, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, động viên, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên học tập và tự nguyện đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong những năm 1995 - 1997 do làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, toàn tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu khám tuyển. Phong trào thể hiện bằng những hình thức thông qua các loại hình hoạt động, như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân... Các hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, được đoàn viên và thanh niên nhiệt tình tham gia, kết quả, Tuổi trẻ đóng góp được 1.789 ngày công lao động và quyên góp được 86 triệu đồng gây quỹ làm quà thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 2 bà mẹ được Đoàn Thanh niên phụng dưỡng suốt đời, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ, thương binh. Ngoài ra, Đoàn còn tổ chức trao tặng 3.025 bát hương cho các nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Với phong trào này, nhiều đơn vị tiêu biểu, như huyện Đoàn Yên Khánh, Yên Mô, Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, thị Đoàn Ninh Bình, Tam Điệp, Đoàn khối cơ quan tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh…

Đồng thời tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh hoạt động phối hợp 3 lực lượng đoàn kết quân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, động viên đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Các cán bộ Đoàn chủ động đẩy mạnh hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa thanh niên địa phương với thanh niên quân đội. 100% đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn được Đoàn thanh niên địa phương kết nghĩa với nhiều hoạt động sinh hoạt văn hoá, tinh thần, hoạt động phòng chống thiên tai, giữ gìn trật tự an ninh đều có sự phối hợp tích cực, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên, đoàn viên thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chỉ tiêu. Tiêu biểu cho phong trào này là huyện Đoàn Nho Quan, Thị đoàn Tam Điệp, Thị đoàn Ninh Bình, Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

Thực hiện nghị quyết 01 liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ về phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, toàn tỉnh mở được 28 lớp giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng được 5 câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, tổ chức được 219 tổ đội thanh niên xung kích an ninh phối hợp với ngành công an và quân sự giữ gìn trật tự trị an xã hội.

Các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” được tập trung chỉ đạo và triển khai tích cực thông qua cuộc vận động “5 chống” (chống tham nhũng, buôn lậu, chống các tệ nạn xã hội…) do Trung ương Đoàn phát động. Tỉnh Đoàn tổ chức hai đợt ra quân với quy mô toàn tỉnh, chỉ đạo tập trung trên diện rộng và có chiều sâu. Cuộc vận động được 100% cơ sở Đoàn tích cực hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn thanh niên đường phố phát hiện và truy quét hơn 130 đối tượng nghiện hút, tiêm chích, cờ bạc, mại dâm. Tỉnh Đoàn phối hợp mở các lớp giáo dục cho 876 thanh thiếu niên chậm tiến. Thành lập nhiều câu lạc bộ “phòng chống tệ nạn xã hội” nhằm phát hiện hiện tượng sử dụng ma tuý để giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ những thanh niên lầm lỗi trở về với cuộc sống đời thường. Trong thanh niên xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên, như câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội…

Phong trào “thanh niên lập nghiệp” và “tuổi trẻ giữ nước” thực sự đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và trở thành phong trào rộng lớn, tác động tích cực đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Thông qua hai phong trào này, các cấp bộ Đoàn tập hợp được ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên vươn lên lập nghiệp, trở thành một sinh khí mới trong đời sống của thanh niên. Đồng thời tạo bước vững chắc để tuổi trẻ hăng hái tham gia sự nghiệp Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Cùng trong thời gian này, các cấp bộ Đoàn chủ trì thành lập Ban liên lạc cựu Thanh niên xung phong các cấp. Ban liên lạc cựu Thanh niên xung phong hoạt động tích cực, để lại ấn tượng sâu sắc trong các thế hệ cán bộ Đoàn, trong cựu Thanh niên xung phong, tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng cho đoàn viên thanh niên. Tiêu biểu cho phong trào này là Thị đoàn Tam Điệp, Thị đoàn Ninh Bình, huyện đoàn Yên Mô, huyện đoàn Yên Khánh...

Bên cạnh việc thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn các cấp chủ động chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn. Trong năm 1996, toàn tỉnh thành lập mới 11 Đoàn cơ sở, 86 chi đoàn, củng cố 52 chi đoàn yếu. Đồng thời tiếp tục duy trì mô hình điểm về công tác xây dựng Đoàn ở xã đoàn Khánh Cư, Khánh Ninh (huyện Yên Khánh); xã đoàn Thượng Kiệm (huyện Kim Sơn); xã đoàn Ninh Khánh (huyện Hoa Lư); Đoàn thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan).

Công tác phát triển đoàn viên được các cấp bộ Đoàn chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Số lượng đoàn viên tăng dần hàng năm. Tính đến ngày 15-11-1996, toàn tỉnh kết nạp được 12.386 đoàn viên (trong đó có 2.758 đoàn viên nông thôn và đường phố) tăng 2.213 đoàn viên so với năm 1995. Tỷ lệ đoàn viên chiếm 37% tổng số 22 vạn thanh niên trong độ tuổi (năm 1995, tỷ lệ đó là 32,5%).

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được các cấp bộ Đoàn chú trọng. Năm 1995, có 1.214 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng phát triển Đảng, trong đó có 496 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Năm 1996, toàn tỉnh có 3.655 tăng 2.449 người so với năm 1995. Trong đó, có 418 đoàn viên ứu tú được bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có những chuyển biến tích cực. Được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn, hệ thống tổ chức Hội liên hiệp thanh niên được hình thành và phát triển từ cấp tỉnh đến cơ sở. Một số chi hội bước đầu có sự hoạt động tốt, như chi hội Yên Thượng (Khánh Thịnh, huyện Yên Mô), chi hội Tân Mỹ (xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn), chi hội Lăng Ca (Yên Sơn, thị xã Tam Điệp), chi hội xã Gia Hoà (huyện Gia Viễn), chi hội xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư)… Chính do có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn mà công tác tập hợp và mở rộng mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên phát triển trong toàn tỉnh.

Công tác xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn thường xuyên quan tâm, có nhiều hình thức năng động, sáng tạo, thực hiện 5 chương trình công tác Đội. Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội các cấp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, các em tích cực tham gia các phong trào, tổ chức quyên góp được 32 triệu đồng quỹ “áo lụa tặng bà”, 19 triệu quỹ “vì bạn nghèo”, tặng 116 áo lụa, 34 sổ tiết kiệm cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ. Thiếu nhi toàn tỉnh có nhiều hoạt động tích cực thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đoàn, 55 năm ngày thành lập Đội. Tham gia dự thi tìm hiểu về truyền thống Đội, toàn tỉnh có 10.000 bài dự thi, các cuộc thi khác như: Hội thi vẻ đẹp đội viên, thi nghi thức Đội, kể chuyện truyền thống Đội…

Thông qua việc tham gia các phong trào của Đội và thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, chất lượng Đội viên Thiếu nhi được nâng lên. Tổng kết năm học 1994 - 1995, có 1.538 chi đội mạnh, 113 liên đội mạnh, có hơn 7.846 em được kết nạp vào Đội. Đến năm 1996, toàn tỉnh có 284 liên đội với 100.095 đội viên. Nhiều tấm gương vượt khó học giỏi như Nguyễn Ngọc Luân, Đặng Trung Thành, Nguyễn Việt Hải, Minh Châu…

 Tháng 6-1994, Nhà thiếu nhi tỉnh Ninh Bình được thành lập và đi vào hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, phát triển năng khiếu cho tuổi trẻ toàn tỉnh. Hàng năm, Nhà thiếu nhi Ninh Bình thu hút hàng nghìn thiếu nhi đến học tập, sinh hoạt. Công tác xây dựng Đội và tổ chức các phong trào thiếu nhi tiếp tục được đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt các nhu cầu học tập, rèn luyện, vui chơi cho thiếu niên nhi đồng, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc giáo dục thiếu nhi.

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam (họp từ ngày 28-6 đến ngày 1-7-1996) chỉ rõ: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở mọi cấp, mọi ngành. Coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hoá, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống. Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động sáng tạo, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên thực hiện tốt trách nhiệm đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tạo môi trường xã hội lành mạnh, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và văn hoá phẩm độc hại. Chăm lo giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và của toàn xã hội…”

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII (1997) thông qua phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu, với mục tiêu tổng quát: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, chủ động xây dựng củng cố quan hệ sản xuất mới, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

Bước vào năm 1997, đất nước ta tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. An ninh chính trị, quốc phòng được củng cố và giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết. Năm 1997, cũng là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Đảng và Nhà nước có sự quan tâm lãnh đạo, đầu tư và tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong 5 năm qua vẫn còn gặp những khó khăn không nhỏ, tác động đến tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên. Các vấn đề việc làm, thu nhập, những tiêu cực và tệ nạn xã hội tiếp tục có ảnh hưởng đến thanh, thiếu niên và công tác thanh niên. Đó là những bức xúc đòi hỏi sự quan tâm góp phần giải quyết của mọi cấp, mọi ngành, của các cấp bộ Đoàn và của toàn xã hội.

Trong tình hình đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, nếp sống là vô cùng quan trọng. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị lớn: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3-2; ngày thành lập Đoàn 26-3; ngày quốc khánh 2-9; và dịp Đại  hội Đoàn các cấp nhằm tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII… Đặc biệt, triển khai thực hiện nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình “về công tác thanh niên trong thời kỳ mới” tạo ra những thuận lợi, cơ hội mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Bằng nhiều hình thức phù hợp, phong phú, đa dạng có 100% huyện, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc và hàng trăm cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII và Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ IX. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị lớn có ý nghĩa và tính giáo dục cao, đem lại hiệu quả thiết thực cho tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp diễn ra sôi nổi trong toàn tỉnh, có 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, đêm ca nhạc chào mừng Đại hội Đoàn, thi đấu cầu lông, bóng đá mi ni, bóng chuyền, thi hát, thi kể chuyện… thu hút hơn 45.000 lượt đoàn viên và hơn 105.000 lượt thanh niên, 80.000 lượt đội viên thiếu niên tham gia. Nhiều cuộc tổ chức phong phú, sinh động, như nói chuyện truyền thống, gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn…

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (nhiệm kỳ 1997 - 2002) được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 năm 1997 tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Ninh Bình. Tham dự Đại hội có 200 đại biểu, đại diện cho 50.260 đoàn viên toàn tỉnh.

 Đại hội đánh giá, tổng kết tình hình hoạt động, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ (1992 - 1997). Báo cáo của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khoá VIII tại Đại hội khẳng định những thành tích, sự cống hiến của tuổi trẻ trong lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống tổ chức Đoàn được tăng cường, củng cố, công tác tập hợp thanh niên có những tiến bộ mới, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Trên cơ sở định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đại hội quyết định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ (1997 - 2002): Bồi dưỡng đào tạo thế hệ trẻ có đủ sức, đủ trí, kế tục truyền thống cách mạng, xung kích thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khoá IX (nhiệm kỳ 1997 - 2002) gồm 27 uỷ viên. Ban chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 7 uỷ viên. Đồng chí Đinh Chung Phụng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu giữ chức vụ phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Từ ngày 26 đến ngày 29-11-1997, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ VII được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đánh giá tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ (1997 - 2002). Đại hội xác định mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Tỉnh đoàn xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII, tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”.

Với mục đích phát huy tiềm năng, thế mạnh và truyền thống của quê hương, tuổi trẻ Ninh Bình trong những năm (1997 - 2002) phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xung kích đi đầu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Phong trào “Thanh niên lập nghiệp” được cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả.

Phong trào “học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” tiếp tục được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên các trường phổ thông trung học, các trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Các hoạt động, các phong trào do Đoàn tổ chức đã góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, phát hiện bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, hội thảo, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Đặc biệt, những hoạt động hỗ trợ cho việc học tập như sinh hoạt chi đoàn với chủ đề trao đổi kinh nghiệm học tập, tổ chức các cuộc thi bảy sắc cầu vồng cụm 4 huyện, “Đường lên đỉnh Olimpia”; “Tiếp sức trí tuệ”; “Tri thức của chúng ta”… Tính đến năm 2002, toàn tỉnh tổ chức được 48 câu lạc bộ học tập ở 32 trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp, 100% trường xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài. Các giải thưởng “Học trò giỏi hiếu thảo”, “Nữ sinh duyên dáng”, giải thưởng “Nguyễn Thái Bình” được trao cho 365 đoàn viên, thanh niên. Có 883 đoàn viên, thanh niên được nhận giải thưởng từ quỹ khuyến học, khuyến tài… Điển hình của phong trào này là Đoàn trường Công nhân cơ giới I, Đoàn trường Trung học dạy nghề cơ điện xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đoàn trường dân tộc nội trú, Đoàn trường Trung học phổ thông Lương Văn Tụy, Đoàn trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, Đoàn trường Trung học phổ thông Yên Mô A, Đoàn trường Trung học phổ thông Nho Quan B, Đoàn trường Trung học phổ thông Gia Viễn B.

Tỉnh Đoàn phối hợp với trung tâm giống cây ăn quả Trung ương Đoàn tổ chức điểm hai lớp tập huấn và cải tạo vườn tạp, giống cây trồng và chăm sóc cây ăn quả cho 150 đoàn viên thanh niên thuộc các huyện Hoa Lư, Gia Viễn và thị xã Tam Điệp.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thống nhất với Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh về chương trình hành động, phát huy vai trò xung kích của thanh niên công nhân lao động trẻ trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở khoa học công nghệ môi trường triển khai dự án làng sinh thái tại cơ sở Đoàn xã Yên Quang (Nho Quan) với tổng dự toán 4.500 USD.

Thực hiện chương trình lập các dự án vay vốn giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các dự án đang thực hiện và xây dựng dự án vay vốn mới. Năm 1998, toàn tỉnh có 20 dự án với tổng số vốn vay 640,2 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 750 lao động trẻ và giải quyết việc làm thời vụ cho hàng nghìn lao động. Riêng lĩnh vực này, tính từ năm 1997 - 2002, Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện được 35 dự án, thu hút nhiều lao động trẻ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên với số vốn luân chuyển 3,38 tỷ đồng. Điều đáng mừng là rất nhiều đoàn viên tự góp vốn giúp nhau sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền 6,53 tỷ đồng, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho 6.320 lao động trẻ.

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình vay vốn giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên từ năm 1992 đến năm 2002, có 253 dự án với tổng số vốn 13.245 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 8.509 lao động thường xuyên, 12.434 lao động thời vụ. Việc thực hiện chương trình vay vốn giải quyết việc làm, tổ chức Đoàn các cấp quan tâm, chỉ đạo mang tính xã hội chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đoàn viên, thanh niên thuộc các gia đình chính sách. Bình quân mỗi năm các cấp bộ Đoàn tạo việc làm mới cho trên 850 lao động.

Với số tiền 13.245 triệu đồng Nhà nước đầu tư để phát triển sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt, các hộ gia đình đoàn viên, thanh niên trồng được 15 hecta rừng, 30 hecta cây ăn quả, trên 15.000 con gia súc, gia cầm, 7.420 bộ sản phẩm chiếu cói, 33.000 bộ hàng thêu, trên 10.000 con dê, 8.000m3 đá các loại, sản xuất cả khối lượng hàng hoá dịch vụ trên 5 tỷ đồng; tạo thu nhập bình quân ổn định từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/người/tháng. Các điển hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả ngày càng được nhân rộng, thông qua việc trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau, tạo nên cuộc sống gắn bó, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế. Những điển hình đó là: Dự án vay vốn của Đoàn thanh niên thị xã Ninh Bình (trị giá 100 triệu đồng) giải quyết việc làm cho 94 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 34 thanh niên sau cai nghiện. Dự án vay vốn của đồng chí Nguyễn Ngọc Hải thuộc Đoàn xã Trường Yên (trị giá 40 triệu đồng) giải quyết việc làm cho 110 người, trong đó có 7 thanh niên sau cai nghiện, có thu nhập ổn định, hoà nhập với cộng đồng. Dự án sản xuất hàng thêu ren của đồng chí Trần Văn Đạt (thị xã Ninh Bình). Chủ doanh nghiệp trẻ Đinh Thị Sánh (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho trên 300 lao động, chủ yếu là lao động nữ. Dự án sản xuất hàng may mặc của Lê Thị Kim Dung (thị xã Ninh Bình)… Đây là những dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, các dự án vay vốn giải quyết việc làm còn có tác động đến công tác củng cố xây dựng tổ chức Đoàn. Thông qua thực hiện chương trình vay vốn góp phần thúc đẩy có hiệu quả phong trào “thanh niên giúp nhau làm kinh tế” do Trung ương Đoàn phát động. Điều đặc biệt đáng chú ý là các cơ sở Đoàn được vay vốn đều củng cố được tổ chức, nội dung sinh hoạt Đoàn được đổi mới. Các buổi sinh hoạt Đoàn, đoàn viên thanh niên được cung cấp thông tin có định hướng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, nghiệp vụ quản lý kinh tế, về chỉ đạo sản xuất, phương pháp tiếp cận thị trường, kiến thức khoa học về trồng trọt, chăn nuôi… Qua thực hiện dự án, tạo điều kiện cho họ có vốn đầu tư để phát triển sản xuất, đồng thời tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị của Đảng.

Với kết quả đó, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình vay vốn giải quyết việc làm, (từ năm 1993 - 1997), Đoàn thanh niên tỉnh Ninh Bình được Trung ương Đoàn tặng bằng khen về công tác chỉ đạo thực hiện, đồng thời được Trung ương Đoàn đánh giá là đơn vị thực hiện có hiệu quả về chương trình vay vốn giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Trong thanh niên công nhân, viên chức đẩy mạnh phong trào C.K.T (chất lượng - kiểu dáng - tiết kiệm), tổ chức các hoạt động phù hợp với cơ chế mới như động viên thanh niên học tập nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến, đảm nhận những dây chuyền công nghệ mới, các công trình thanh niên… Trong năm 1998, có 18 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của thanh niên công nhân, 306 đoàn viên, thanh niên công nhân được học tập, nâng cao bậc thợ. Tiêu biểu là Đoàn xí nghiệp gạch Tam Điệp, Đoàn công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao… Đặc biệt, trong năm 2000 Đoàn thanh niên trong khối công nhân, viên chức tích cực phát động các phong trào như “Sáng kiến hay, tay nghề giỏi” thi đua tích cực học tập, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất. Trong năm, có 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của thanh niên công nhân, có 302 đoàn viên, thanh niên được học tập để nâng cao tay nghề, bậc thợ. Điển hình là đoàn viên, thanh niên Công ty vận tải đường sông số 2, Điện lực Ninh Bình, Đoàn nhà máy điện Ninh Bình, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Năm 1999 được Ban chấp hành Tỉnh Đoàn chọn là “Năm Chi đoàn”, các hoạt động được chú trọng tổ chức nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn. Cán bộ Đoàn các cấp được tăng cường đi cơ sở, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện. Đặc biệt, cuộc thi “Tôi - Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và các hoạt động “Chào thế kỷ mới” như: toạ đàm với chủ đề “Chào thế kỷ 21”, diễn đàn “Chào thế kỷ mới”, Hội thi “Tự hào tuổi trẻ thế kỷ 21”... diễn ra rộng khắp toàn tỉnh.

Tháng 10 năm 1999, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thành lập Chi hội tin học trẻ ở thị xã Ninh Bình. Đây là chi hội tin học đầu tiên ở tỉnh Ninh Bình với 8 hội viên, đánh dấu bước phát triển mới phong trào tin học trong thanh thiếu niên tỉnh Ninh Bình. Tháng
12-1999, Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Ninh Bình với sự tham dự của 92 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ Ninh Bình, đánh dấu bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và phát triển Hội liên hiệp thanh niên tỉnh. Đại hội đánh giá tình hình xây dựng và phát triển tổ chức Hội trong thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ (2000 - 2005). Đại hội Hiệp thương chọn cử Uỷ ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình khoá I gồm 31 uỷ viên. Chị Nguyễn Thị Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch ủy ban Hội. Anh Hà Minh Đức và anh Đoàn Thanh Hải được bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội.

Tháng 2 năm 2000, đồng chí Đinh Chung Phụng chuyển công tác khác, đồng chí Nguyễn Thị Thanh được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Tháng 9 năm 2000, đồng chí Mai Văn Tuất được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tháng 2 năm 2001, đồng chí Bùi Mai Hoa được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Năm 2000, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề theo hướng hình thành các tổ hợp thanh niên, giải quyết việc làm, đây là nét mới của tổ chức Đoàn tỉnh Ninh Bình. Toàn tỉnh thành lập được 89 tổ hợp sản xuất của thanh niên, giải quyết việc làm cho 3.628 đoàn viên, thanh niên. Điển hình như tổ hợp thêu ren của đồng chí Phạm Thị Hồng Điệp (thị xã Tam Điệp); đồng chí Đinh Quốc Chiến (thị xã Ninh Bình)…

Đồng thời, Tỉnh đoàn chỉ đạo triển khai chương trình “Thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Nét mới của chương trình này là đoàn viên, thanh niên tham gia chuyển giao những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và tổ chức các công trình thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai chương trình chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Các loại giống lúa mới, ngô, khoai… tiếp tục được đưa vào thí điểm và nhân ra diện rộng. Tỉnh Đoàn tổ chức được 45 lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật với sự tham gia của 6.855 đoàn viên, thanh niên. Vai trò của tổ chức Đoàn được khẳng định thông qua việc động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia lao động sản xuất, đi đầu trong các chiến dịch làm thuỷ lợi, đường giao thông nông thôn.

Năm 2000, đoàn viên và thanh niên toàn tỉnh làm thuỷ lợi được 94.000 m3 đất. Nâng cấp và làm mới được 62 km đường giao thông nông thôn. Nhiều đoạn đường thanh niên tự quản ngày xuất hiện nhiều, như Đoạn đường thanh niên Sơn Lai (huyện Nho Quan); đoạn đường thanh niên Yên Mỹ, Yên Thắng, Yên Mô (thuộc huyện Yên Mô).

Tỉnh đoàn tổ chức các lớp tập huấn về cải tạo vườn tạp, giống cây ăn quả và chăm sóc cây ăn quả… Từ năm 1993 đến năm 2002, toàn tỉnh tổ chức được 3.064 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 24.528 lượt đoàn viên, thanh niên, triển khai hàng ngàn gói chế phẩm tăng năng suất cây trồng. Toàn tỉnh có 64 câu lạc bộ khuyến nông thanh niên, thu hút 4.500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, có 10 câu lạc bộ được Trung ương Đoàn chọn để đầu tư và chỉ đạo nhân rộng. Một nét mới trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn là xây dựng mô hình trang trại trẻ. Những năm 1995 - 1996, toàn tỉnh có hàng chục trang trại của đoàn viên, thanh niên. Năm 2000, có 1.896 trang trại của đoàn viên, thanh niên, 1.382 tổ hợp thanh niên. Nhiều điển hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi, đó là Trương Văn Hiên (Quang Sơn, thị xã Tam Điệp), Đinh Minh Xuân (Cúc Phương, Nho Quan),  Dương Viết Yên (Yên Thịnh, Yên Mô)… Các điểm trình diễn phổ biến kỹ thuật, áp dụng giống mới của đoàn viên, thanh niên được phát triển ngày càng rộng rãi. Tỉnh Đoàn chỉ đạo chặt chẽ các điểm sản xuất lúa lai F1, tổ hợp Bắc Ưu 64 và 903 trên diện tích 100ha tại 3 huyện: Yên Khánh, Hoa Lư, Gia Viễn. Ngoài ra, tổ chức Đoàn còn đảm nhận các đề tài sản xuất rau sạch, thí điểm nuôi tôm càng xanh, đưa một số giống ngô, lạc, đậu tương, ớt, rau có năng suất cao vào đồng ruộng.

Năm 2000 được Đảng, Nhà nước quyết định chọn là Năm thanh niên. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực đảm nhận các công trình thanh niên, phần việc thanh niên. Năm 2000, toàn tỉnh có 8 công trình thanh niên cấp huyện, 142 công trình thanh niên cấp xã và 1.436 công trình cấp chi đoàn, trị giá 1786 triệu đồng, gây quĩ cho Đoàn được hàng trăm triệu đồng, thu hút hơn 4 vạn đoàn viên, thanh niên tham gia. Các công trình đó đều bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường tổ chức trồng 1.200 cây xanh tại nghĩa trang khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu, tổ chức ra quân hành động hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường thế giới…

 Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Thanh niên tham gia phát triển văn hoá - xã hội”. Hầu hết các cơ sở Đoàn trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia tốt các hội thi văn hoá, văn nghệ tỉnh Ninh Bình. Nhiều môn thể thao được đoàn viên, thanh niên thường xuyên luyện tập, thi đấu trở thành phong trào, như chạy việt dã, thi đấu cầu lông, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, võ thuật… Nhiều giải thể thao được tổ chức ở cấp tỉnh: bóng đá thiếu niên, nhi đồng, cầu lông, bóng chuyền… thu hút rất đông đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cuộc vận động thực hiện 3 mục tiêu “Dân số - sức khoẻ - môi trường” tiếp tục được phát triển, trở thành một phong trào sâu rộng trong thanh, thiếu niên toàn tỉnh. Hàng năm, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường và các cơ quan hữu quan tổ chức nhiều hoạt động tạo thành nền nếp thường xuyên với các loại hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; chiến dịch mùa hè xanh; câu lạc bộ dân số và phát triển; các chiến dịch truyền thông dân số, nâng cao chất lượng dân số. Ngoài ra, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai dự án sức khoẻ sinh sản vị thành niên đạt kết quả tốt.

Các cấp bộ Đoàn phối hợp với chính quyền địa phương và Ban chỉ huy quân sự đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập Luật nghĩa vụ quân sự trong đoàn viên, thanh niên. Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức tốt lễ giao quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Đồng thời tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi các gia đình có quân nhân tại ngũ, chăm sóc phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh và Cựu thanh niên xung phong, công tác kết nghĩa và tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên quân đội với Đoàn thanh niên địa phương, tiếp tục đẩy mạnh với nhiều công trình, việc làm tình nghĩa quân dân, như chống bão lụt, đắp đê, nạo vét kênh mương, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi... Đó là những hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.

Thanh niên lực lượng vũ trang có phong trào "Xứng danh bộ đội Cụ Hồ" và phong trào thực hiện "6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa, thường xuyên làm tốt công tác giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn. Năm 1999, thành lập được 16 tổ thanh niên xung kích an ninh, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ trị an. Năm 2000, thành lập được 318 tổ đội thanh niên xung kích an ninh, hoạt động có hiệu quả. Hoạt động phối hợp giữa Đoàn thanh niên với Hội cựu chiến binh, giữa Đoàn Thanh niên với công an được phát huy có hiệu quả rõ rệt, các cơ sở Đoàn cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Trong quân đội, phong trào rèn luyện "Xứng danh bộ đội Cụ Hồ" được cụ thể hoá bằng phong trào "giành 3 đỉnh cao quyết thắng" được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng bằng việc làm, hoạt động cụ thể trong rèn luyện tác phong, rèn luyện nghiệp vụ trong công tác và chiến đấu.


--------------------------------------------------------------------------------

 Phong trào đoàn kết 3 lực lượng được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia. 100% các đơn vị bộ đội, chi đoàn công an tổ chức kết nghĩa với các tổ chức Đoàn địa phương. Bằng các hoạt động có hiệu quả thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, giáo dục phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" trong đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các cấp tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bằng những việc làm cụ thể thiết thực như: Tổ chức Đoàn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Liên tịch số 01, 02 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về “ngăn ngừa phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên”, chương trình phòng chống tội phạm ma tuý, duy trì tổ chức hoạt động của tổ, đội thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, thanh niên cờ đỏ. Thanh niên Công an là lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực tình nguyện đi cơ sở, xung kích đảm nhận các công trình thanh niên với các chuyên đề: "Xung kích tấn công tội phạm ma tuý"... Tiêu biểu trong các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông là Đoàn Thanh niên các đơn vị: thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, huyện  Yên Mô...

Phong trào "Khoẻ để lập nghiệp giữ nước" được duy trì và có bước phát triển mới. 100% các cơ sở Đoàn tổ chức thi các môn như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn... Đoàn thanh niên các cấp phối hợp làm tốt công tác hậu phương quân đội, chăm lo giúp đỡ tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong với hàng vạn ngày công và quà có giá trị trên 700 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên tình nguyện” do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã kịp thời triển khai và được đông đảo tuổi trẻ hưởng ứng. Ngay từ đầu năm 2000, tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực hăng hái tham gia phong trào “Thanh niên tình nguyện” và các hoạt động xã hội lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2000). Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, ngày thứ 7 tình nguyện được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh.

Đợt ra quân tình nguyện với quy mô lớn toàn tỉnh được tổ chức vào mùa hè năm 2000. Lực lượng nòng cốt tham gia là đoàn viên thanh niên sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình, cán bộ công chức cơ quan Tỉnh Đoàn, các Huyện, thị đoàn. 300 thanh niên tình nguyện được biên chế thành các đội hình tập trung về giúp nhân dân và tuổi trẻ các xã vùng cao: Kỳ Phú, Phú Long, Cúc Phương (huyện Nho Quan), vùng ven biển: Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải (huyện Kim Sơn) trong thời gian 15 ngày. Các bạn trẻ đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng hoạt động với nhân dân và thanh thiếu nhi địa phương. Sau nửa tháng hoạt động các đội thanh niên tình nguyện đã tổ chức xây dựng, tặng cho nhân dân 17 bể nước sạch, sửa chữa 8,5 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa, cải tạo 45 ngôi nhà, làm mới và cải tạo 18 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt là tổ chức 4 lớp học tình thương cho 85 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà 25 gia đình chính sách.

Các cơ sở Đoàn đều thành lập một đội hình thanh niên tình nguyện. Hoạt động của thanh niên tình nguyện ngày càng phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả rõ rệt, có tác dụng giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên thanh niên tính cộng đồng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Xuất hiện nhiều điểm sáng "Thanh niên tình nguyện", điển hình là Đoàn khối cơ quan tỉnh với Đội thanh niên tình nguyện khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 240 đối tượng gia đình chính sách thuộc xã Xích Thổ (huyện Nho Quan), 120 đối tượng gia đình chính sách thuộc thị xã Tam Điệp. Thị xã Ninh Bình huy động 1500 đoàn viên, thanh niên đường phố tình nguyện ra quân làm vệ sinh môi trường Sông Vân. Thị Đoàn Tam Điệp trồng và chăm sóc vườn cây tại Nhà thiếu nhi, trị giá 15 triệu đồng và 1.850 ngày công. Đoàn công an tỉnh với 100% đoàn viên tình nguyện đi cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức phát động phong trào “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, đặc biệt là phong trào “ngày thứ 7 tình nguyện", "ngày chủ nhật xanh”. Tiêu biểu là huyện đoàn Yên Mô tổ chức xây dựng công trình tạc tượng Bác Hồ với 3.000 ngày công tình nguyện trị giá 15.000.000đ và thành lập “Câu lạc bộ giáo viên trẻ” của huyện, thường xuyên tổ chức hoạt động “ánh sáng văn hoá hè” cho trẻ em các xã khó khăn. Đoàn trường Trung học phổ thông Gia Viễn B tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhiều hình thức hoạt động phong phú như: Giữ gìn làm sạch đẹp phòng học, trường học, đường nông thôn. Các cơ sở Đoàn thị xã Tam Điệp tình nguyện san sửa sân vận động làm nơi vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với phong trào thanh niên tình nguyện đi cơ sở được 100% đoàn viên, thanh niên viết đơn xin đi về vùng sâu, vùng xa để tham gia giữ gìn trật tự trị an, nhất là an ninh nông thôn. Đặc biệt, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tham gia 3.568 ngày công tình nguyện giúp dân thu hoạch lúa mùa, đắp đê phòng chống bão lụt, làm đường giao thông nông thôn.

Hưởng ứng "Năm thanh niên", toàn tỉnh có 586 công trình thanh niên, tập trung chủ yếu làm đường giao thông nông thôn, làm thuỷ lợi nội đồng. Tính đến tháng 8 năm 2000, có hơn 85% số cơ sở Đoàn - Hội tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 80.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Những hoạt động chính của thanh niên tình nguyện là tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý; các hoạt động văn hoá - thể thao, chăm sóc người già cô đơn, gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn...

Năm 2001, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2001) các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động. Tiêu biểu như Hội thi cán bộ Đoàn giỏi, gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn, biểu dương thanh niên tiên tiến. Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 70 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn tỉnh.

Chiến dịch "Mùa hè thanh niên - học sinh - sinh viên tình nguyện" do Trung ương Đoàn phát động được các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình triển khai rộng khắp. Chiến dịch trở thành cao trào với việc đồng loạt ra quân hoạt động rầm rộ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đoàn, tỉnh Đoàn chỉ đạo trong toàn Đoàn vận động tình nguyện làm 300 bộ bàn ghế cho học sinh tiểu học các xã nghèo trong tỉnh. Chỉ tính trong năm 2002, sau hơn 1 năm, phong trào thanh niên tình nguyện có một bước khởi sắc đáng chú ý: 160 đội viên tình nguyện tham gia giữ gìn, trật tự an toàn giao thông, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí của Đoàn khối cơ quan tỉnh, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 44 triệu đồng, mở 32 lớp dạy văn hoá cho thanh thiếu niên của Đội thanh niên tình nguyện Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình. Cũng trong năm 2002, chương trình thanh niên thực hiện cuộc vận động 3 mục tiêu Dân số - Sức khoẻ - Môi trường cũng được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo tuyên truyền đem lại hiệu quả cao. Toàn tỉnh có 44 câu lạc bộ dân số phát triển, 25 câu lạc bộ sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

Năm 2002, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng là năm diễn ra Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI và tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn các cấp. Điển hình, như Hội thi "Thanh niên với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI" do Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh phối hợp với thị Đoàn Tam Điệp tổ chức, "Đêm giao lưu thanh niên hướng về ngày bầu cử Quốc hội khoá XI” của huyện đoàn Yên Khánh, Gia Viễn, Kim Sơn và thị đoàn Ninh Bình... Các hoạt động trên thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng", "Tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng và giao lưu văn hoá văn nghệ"; tổ chức đêm giao lưu với chủ đề: "Đảng, mùa xuân với tuổi trẻ". Thông qua các cuộc thi, hội thi, đông đảo đoàn viên, thanh niên nâng cao hiểu biết một cách sâu sắc về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, Đội, lịch sử truyền thống của địa phương, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trước thời cơ, vận hội mới của quê hương, đất nước.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống và phổ biến pháp luật được tỉnh Đoàn quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, thông qua cuộc vận động: "Cưới văn minh tiết kiệm" trong thanh niên; diễn đàn "Tuổi trẻ sống đẹp", hội thi "Tuyên truyền phòng chống ma tuý HIV/AIDS”, tuyên truyền "Luật giao thông đường bộ" được đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tích cực tham gia. Với các hoạt động trên, các tổ chức Đoàn góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, vui tươi lành mạnh, hạn chế được các tệ nạn xã hội, xây dựng hình ảnh của người đoàn viên thanh niên trong thời kỳ đổi mới.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn được tỉnh Đoàn chỉ đạo thường xuyên và gắn với việc chỉ đạo qua các đại hội Đoàn cơ sở. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham mưu có hiệu quả với cấp uỷ địa phương, tổ chức sơ kết việc thực hiện nghị quyết 04 của Trung ương Đảng và Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới...

Năm 2002, thực hiện chủ đề: "Năm nâng cao chất lượng cơ sở" do tỉnh Đoàn đề ra. Công tác cán bộ, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện. Trong năm 2002, toàn tỉnh có 35 cán bộ Đoàn chuyên trách theo học các lớp đại học, có 17 cán bộ học lớp trung cấp chính trị tại tỉnh và các huyện, thị; 6 đồng chí được bồi dưỡng tại trường Đoàn Trung ương. Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn cho 6.585 cán bộ Đoàn. Các huyện đoàn Nho Quan, Yên Mô, Gia Viễn, Yên Khánh, thị Đoàn Tam Điệp làm tốt công tác này.

Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng và thực hiện đúng quy trình từ bồi dưỡng đến kết nạp. Năm 2002, toàn tỉnh kết nạp được 18.192 đoàn viên mới (tăng 4.040 so với năm 2001). Nhiều huyện làm tốt công tác phát triển đoàn viên. Huyện đoàn Nho Quan kết nạp được 2.354 đoàn viên, huyện Gia Viễn kết nạp được 1.465; thị đoàn Ninh Bình kết nạp 1.540, Thị đoàn Tam Điệp kết nạp được 1.412 đoàn viên. Toàn tỉnh tổ chức phát thẻ đoàn viên cho 11.250 đoàn viên đủ tư cách (tăng 1.437 so với với năm 2001).

Công tác tổ chức Đoàn cơ sở, công tác đoàn viên không ngừng phát triển. Số cơ sở vững mạnh ngày càng tăng, cơ sở yếu kém giảm đáng kể. Trong năm củng cố được 54 chi đoàn yếu kém, khắc phục tình trạng thiếu Bí thư chi đoàn. Tiếp tục duy trì mô hình Bí thư chi đoàn kiêm nhiệm chức danh khác. Toàn tỉnh có 764 Bí thư chi đoàn kiêm nhiệm (bằng 32% tổng số chi đoàn).

Công tác tham gia xây dựng Đảng, công tác kiểm tra cũng thường xuyên được tiến hành. Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng cũng được đẩy mạnh. Thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Tính đến tháng 11 năm 2002, các cấp bộ Đoàn giới thiệu được 2.288 đoàn viên ưu tú, có 1.077 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng (tăng 17 đồng chí so cùng kỳ năm 2001). Điển hình cuộc vận động này là thị đoàn Tam Điệp, huyện đoàn Nho Quan, huyện đoàn Yên Mô và thị đoàn Ninh Bình. Uỷ ban kiểm tra các cấp của Đoàn thường xuyên chủ động tích cực trong việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đoàn. Nhiều đơn vị tiến hành kiểm tra ở 100% Đoàn xã, phường, thị trấn. Điển hình là Thị đoàn Tam Điệp, huyện đoàn Nho Quan, Đoàn Công an tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra giúp cho các cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phát hiện những điển hình tốt, nhân tố mới góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động của các cấp bộ Đoàn và xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh.

Công tác giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tỉnh Đoàn và các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt, công tác tập huấn cho đội ngũ Tổng phụ trách và cán bộ đội được các cấp bộ Đoàn rất coi trọng, xác định là nhiệm vụ không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài. Trong năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức tập huấn cho 576 cán bộ Tổng phụ trách và Ban chỉ huy Liên đội, kết nạp được 20.620 đội viên mới, 14.627 đội viên lớn được kết nạp vào Đoàn. 100% các liên đội tham gia thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, 100% liên đội có quỹ đội với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Nhiều huyện đoàn làm tốt công tác này, như huyện đoàn Yên Khánh, thị đoàn Ninh Bình, Tam Điệp, huyện đoàn Nho Quan...

Hoạt động Nhà thiếu nhi cũng có bước phát triển mới. Nhà thiếu nhi tỉnh Ninh Bình và Nhà thiếu nhi thị xã Tam Điệp thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Nhà thiếu nhi Ninh Bình tổ chức được nhiều hoạt động, góp phần chăm sóc giáo dục Thiếu niên nhi đồng. Tổ chức nhiều Hội thi "Cánh diều mơ ước", "Đội tuyên truyền măng non", "Hội trại tuổi thơ"... Nhà thiếu nhi Tam Điệp, ngoài hoạt động theo chức năng còn tiếp tục mở các lớp năng khiếu cầu lông, bóng bàn, võ thuật... Tất cả những hoạt động đó, tạo nên sức bật mới trong phương thức hoạt động của Nhà thiếu nhi, góp phần vào phong trào chung của Đội.

Cuộc vận động xây dựng chi đội mạnh được tiến hành trong nhiều năm. Đây là khâu quyết định của công tác Đội và phong trào thiếu nhi, là sự chuẩn bị tốt nhất để xây dựng lực lượng hậu bị cho Đoàn. Thông qua các chương trình rèn luyện đội viên và phong trào "Nói lời hay làm việc tốt"; “thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy"; "Xây dựng Đội vững mạnh", "Đội tuyên truyền măng non", phong trào đọc và làm theo báo Đội, "Tủ sách báo Đoàn - Đội", các cuộc thi báo ảnh "Cùng tiến bước lên Đoàn", "Sống tiết kiệm vì môi trường bền vững", cuộc thi "Hành tinh xanh mãi xanh"... góp phần xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.

Vinh dự và tự hào cho tuổi trẻ toàn tỉnh, tháng
3-2002, Đảng và Nhà nước đã tặng Huân chương Lao động hạng ba cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đề ra phương hướng tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ X (Nhiệm kỳ 2002 - 2007) được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2002, tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Ninh Bình, tham dự Đại hội có 210 đại biểu.

Đại hội đánh giá những thành tích đạt được của Đoàn, những cống hiến của tuổi trẻ trong toàn tỉnh. Vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh niên, trong xã hội được khẳng định, góp phần xứng đáng vào những thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đại hội chỉ rõ những khó khăn, thách thức, những ưu điểm, yếu kém của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời, Đại hội chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại và rút ra 4 bài học, kinh nghiệm.

- Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp hành động và tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, gia đình đối với công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Năng động tranh thủ các nguồn lực và thực hành tốt cơ chế phối hợp.

- Các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương và phù hợp với lợi ích thiết thực chính đáng của thanh niên, khơi dậy và phát huy tính tích cực chính trị xã hội, khả năng sáng tạo của thanh niên.

- Coi trọng hoạt động ở cơ sở, lấy chi đoàn, Đoàn cơ sở làm trung tâm hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, Đội nhất là cấp chi đoàn.

- Luôn chăm lo, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chất lượng, số lượng, quan tâm từ công tác tạo nguồn đến bồi dưỡng, giáo dục đào tạo, sử dụng và xây dựng chính sách cán bộ. Tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, nêu cao trách nhiệm cá nhân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đoàn.

Đại hội khẳng định giai đoạn 1997 - 2002 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự định hướng của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, sự quan tâm phối hợp hành động của các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã đoàn kết, tiếp tục vượt khó, nỗ lực sáng tạo giành nhiều kết quả quan trọng tương đối toàn diện, tạo ra sự phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.

Đại hội quyết định phương hướng, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh nhiệm kỳ 2002 - 2007: "Tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, không ngừng đổi mới, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phát triển mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhằm xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, thực sự là hạt nhân là nòng cốt trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, thể chất cho thanh thiếu nhi, vận động, cổ vũ, tổ chức đông đảo thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp văn minh" (1).

Khẩu hiệu hành động trong giai đoạn này là: "Tuổi trẻ Ninh Bình thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nội dung, giải pháp chính về các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ (2002 - 2007).

Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 33
uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu lại làm
Bí thư Tỉnh Đoàn. Đồng chí Mai Văn Tuất và đồng chí Bùi Mai Hoa được bầu làm phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Trong không khí phấn khởi trước những thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12 năm 2002, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Về dự đại hội có 898 đại biểu đại diện cho hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đề ra mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nước ta trong thời gian tới là: "Tích cực chăm lo bồi dưỡng thanh niên về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, về thể chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên, vận động và tổ chức thanh niên xung kích đi đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" (1).

Đại hội quyết định phát động trong toàn Đoàn phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trên cơ sở kế thừa và phát huy hai phong trào lớn trong nhiệm kỳ VII với những nội dung, giải pháp cơ bản:

- Thi đua học tập, tiến công vào khoa học công nghệ.

- Thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo.

- Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời đẩy mạnh các mặt công tác của Đoàn. (1)

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Ninh Bình tập trung chỉ đạo phát triển mạnh mẽ phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đồng thời với việc tổ chức, chỉ đạo "Tháng thanh niên”, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Ninh Bình phát động phong trào "Thanh niên tình nguyện" với trọng tâm là chiến dịch. "Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện - hè". Hè hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Bình chỉ đạo và tổ chức các Đội thanh niên tình nguyện tập trung đi về các xã của các huyện, thị, thành Đoàn với 12.870 đoàn viên tham gia. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tốt các biện pháp hỗ trợ học tập, chỉ đạo thành lập các câu lạc bộ cán bộ Đoàn trường học, câu lạc bộ bộ môn, trao các giải thưởng "Học sinh nghèo vượt khó", "Tài năng trẻ". Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực tham gia chỉ đạo xây dựng Quỹ khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu và chương trình phổ cập Trung học cơ sở, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh. Nhiều học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc đoạt giải cao trong các kỳ thi của tỉnh và quốc gia, được Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành khen thưởng. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia toàn tỉnh có 149 học sinh đoạt giải. Đặc biệt, có 12 đoàn viên đoạt giải thưởng Trần Văn Ơn, 12 đoàn viên đạt giải tại Hội thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc. Hội thi tay nghề ASEAN có 3 đoàn viên đạt Huy chương vàng và 1 Huy chương đồng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ngành hữu quan tổ chức Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn tỉnh hàng năm.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung chỉ đạo phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trong đoàn viên và thanh niên. Phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh, nhiều tấm gương sáng của đoàn viên và thanh niên tình nguyện giữ vai trò nòng cốt, xung kích, thi đua trong lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, và cơ cấu vật nuôi, cây trồng. Nhiều giải pháp cụ thể, tuyên truyền vận động thanh niên nông thôn học tập nâng cao trình độ văn hoá, tay nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Rất nhiều cán bộ Đoàn cơ sở gương mẫu đi đầu trồng các loại cây con, giống mới. Nhiều Hội thi tay nghề thợ giỏi được tổ chức ở các cơ sở, do vậy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên và thanh niên được nâng cao. Đặc biệt, năm 2003, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn chỉ đạo thành công đề tài chuyển giao công nghệ sản xuất lúa lai F1 tổ hợp Bắc Ưu 64 và 903 trên diện tích gần 100ha ở Yên Khánh, Hoa Lư và Gia Viễn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức được 9 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư cho đoàn viên và thanh niên. Đồng thời phát động trong đoàn viên, thanh niên tham gia làm thuỷ lợi nội đồng, kiên cố hoá kênh mương, phát triển giao thông nông thôn. Năm 2003, tuổi trẻ toàn tỉnh bê tông hoá được 125km đường giao thông thôn xóm, đào đắp được 11.378 m3 đất thuỷ lợi nội đồng. Từ năm 2002 đến cuối năm 2006, Đoàn viên Thanh niên toàn tỉnh có 90 đề tài khoa học, 77 sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng tỷ đồng. Đoàn tổ chức được 27 hội thi tay nghề thợ giỏi gồm với hơn 2000 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức gần 100 lớp học tin học, ngoại ngữ thu hút hơn 1000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong những năm 2002 - 2006, phong trào "Thanh niên tình nguyện" của tuổi trẻ Ninh Bình tiếp tục được triển khai sâu rộng và mạnh mẽ, thực sự tô đậm những nét đẹp, giá trị mới của lớp trẻ trong thời kỳ Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong 5 năm (2002 - 2006), các cơ sở Đoàn duy trì được 302 tổ hợp sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả, mở được 118 lớp dạy nghề cho gần 11.000 đoàn viên, thanh niên tạo việc làm cho 7.530 lao động trẻ, có thu nhập ổn định từ 600.000đ - 800.000 đồng/tháng.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các dự án giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Tỉnh Đoàn phối hợp với Ngân hàng chính sách
xã hội, khảo sát nhu cầu vay vốn của thanh niên các huyện. Các cơ sở Đoàn đã tích cực vận động đoàn viên thanh niên góp vốn sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2002 - 2006, tuổi trẻ toàn tỉnh đã huy động được 5 tỷ đồng, trong đó tự giúp nhau 1,2 tỉ đồng, góp phần giải quyết việc làm bình quân mỗi năm từ 1.800 - 2.000 thanh niên. Các hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế những năm 2002 - 2006 có nhiều mô hình hộ gia đình thanh niên thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm. Đến năm 2006, toàn tỉnh có 119 hộ gia đình đoàn viên thanh niên làm kinh tế giỏi, có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như đồng chí Trần Thanh Cao (Yên Khánh), Trần Văn Kiên (Kim Sơn), Hoàng Văn Điền (Yên Mô)... Tỉnh Đoàn chỉ đạo việc xây dựng mô hình lai tạo giống ngô lai F1, tổ chức điểm giới thiệu các giống lúa mới năng suất cao. Điển hình là thị đoàn Tam Điệp, huyện đoàn Yên Mô, Yên Khánh và Hoa Lư...

Ngày 14-4-2006, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có Nghị quyết số 03 - NQ/TU “Về đẩy mạnh phát triển sản xuất vụ Đông đến năm 2010”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tuyên truyền vận động Đoàn viên thanh niên gương mẫu đi đầu tham gia sản xuất vụ Đông. Kết quả, toàn tỉnh có 127/145 Đoàn xã, phường, thị trấn; 8/8 huyện, thị Đoàn có mô hình về sản xuất cây vụ Đông. Tỉnh Đoàn chọn điểm chỉ đạo 2 mô hình cấp tỉnh tại xã Khánh Dương (huyện Yên Mô), xã Ninh Khang (huyện Hoa Lư). Tổng diện tích đất hai lúa triển khai mô hình của Đoàn thanh niên về cây vụ Đông là 84,6 ha. Các mô hình của Đoàn đạt hiệu quả kinh tế cao. Bình quân thu nhập sản xuất vụ Đông đạt 14 triệu đến 15 triệu đồng/ha, tạo việc làm cho 2.500 lao động trẻ khu vực nông thôn.

Hoạt động của Đoàn trong cuộc vận động thực hiện 3 mục tiêu Dân số - Sức khoẻ - Môi trường tiếp tục được triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và hội viên tham gia. Từ năm 2002 - 2006, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức 6 cuộc ra quân cấp tỉnh thu hút 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tổ chức chiến dịch truyền thông dân số, lồng ghép với dịch vụ Kế hoạch hoá gia đình. Năm 2004, được sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ hưởng ứng và ra quân hành động tuần lễ quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường khu vực 6 tỉnh lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, thu hút hơn 4.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Tất cả các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đều duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hàng tháng, thu gom được hàng ngàn mét khối rác thải. Cũng trong năm 2004, đội tuyển tỉnh Ninh Bình tham dự Hội thi “Thanh niên với môi trường xanh - sạch - đẹp” thuộc 9 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng do Trung ương Đoàn tổ chức đoạt giải nhất toàn đoàn.

Cuộc vận động "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được triển khai sâu rộng trong Đoàn, Hội. Từ năm 2002 - 2006, các đội thanh niên tình nguyện tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tập trung ở 37 xã vùng sâu, vùng xa và vùng có nhiều khó khăn trong tỉnh. Kết quả, tổ chức được 20.000 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, xây dựng được 54 Nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1.615 triệu đồng; tham gia lao động, tu sửa được 780km đường giao thông nông thôn, tích cực tham gia vào việc kiên cố hoá kênh mương và bê tông hoá đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, khơi thông 12km dòng chảy, đào đắp kênh mương, thu gom 6.000m3 rác thải, xây 32 bể nước sạch, 41 hố đựng rác thải, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.740 người, tặng 2.800 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, tặng 112 suất quà cho gia đình chính sách, tổ chức 71 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 6.327 người. Các cơ sở Đoàn và Hội tổ chức được 192 buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, tổ chức được 30 đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông, nhất là trong dịp phục vụ Seagames 22 tại địa phương và tuyên truyền về
Luật giao thông với hơn 6.000 lượt thanh niên tham gia. Xây dựng được 5 công trình cấp huyện, trị giá 100 triệu đồng. Tiêu biểu là huyện Đoàn Yên Mô, Yên Khánh,
thị Đoàn Ninh Bình, Đoàn khối cơ quan tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình.

Nét nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện là việc tham gia các hoạt động phòng chống dịch cúm da cầm; dịch bệnh lở mồm long móng ở đàn gia súc và tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt. 5 năm (2002 - 2006), tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức 65 đội thanh niên tình nguyện xung kích phối hợp với các ngành chức năng tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; phối hợp thành lập 8 trạm kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm. Huy động hơn 11.000 lượt đoàn viên thanh niên giúp đỡ nhân dân phòng chống bão lụt. Tiêu biểu là tháng 9 năm 2005, khi cơn bão số 7 đổ bộ vào huyện Kim Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn Kim Sơn đã trực tiếp huy động 250 thanh niên tình nguyện tham gia trải 12.000m2 bạt chắn sóng bảo vệ đê biển Bình Minh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng với 40 thanh niên tình nguyện huyện Kim Sơn đã túc trực 2 ngày đêm cùng lực lượng quân đội, Công an tham gia sơ tán nhân dân tránh bão và kịp thời đào đắp hơn 700m3 đất đá bảo vệ đê biển, góp phần giảm thiệt hại do bão, lũ gây nên.

Trong gần 5 năm (2002 - 2006), phong trào thanh niên tình nguyện được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến miền rừng núi. Tất cả đều thể hiện tài năng sức trẻ, tinh thần trách nhiệm của thanh niên Ninh Bình đối với cộng đồng. Màu áo xanh tình nguyện ghi dấu trên các nẻo đường thân thương, gần gũi, gắn bó với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc và tôn giáo. Tổng kết 5 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 - 2004), tuổi trẻ Ninh Bình được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Đồng thời với phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tỉnh đoàn phát động phong trào "Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội". Tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng vượt qua khó khăn, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên về luật nghĩa vụ quân sự, về truyền thống bộ đội Cụ Hồ, về hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch đang âm mưu phá hoại nước ta. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao và tích cực, nên hàng năm đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao quân, không có thanh niên đảo ngũ.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các lực lượng vũ trang có những bước phát triển mới. Đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong phong trào bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là đoàn viên, thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham gia công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, sẵn sàng chiến đấu đạt 74,55% khá, giỏi. Phong trào "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng", "Tự giác, tự quản, tự rèn", "3 nhất, 2 dứt điểm", cuộc vận động "thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy", đảm nhận các phong trào, phần việc thanh niên với chủ đề: "Thao trường, bãi tập thanh niên", "Vọng gác thanh niên".

 Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua thực hiện "6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân", "hai thi đua, hai tình nguyện" và cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đồng thời là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực tình nguyện đi cơ sở, xung kích đảm nhận các công trình thanh niên với các chuyên đề: "Xung kích tấn công tội phạm ma tuý", "Nâng cao chất lượng công tác khám nghiệm hiện trường", "Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú"... Có 233 đội thanh niên xung kích và các trung đội dân quân tự vệ trên địa bàn hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Một số huyện, thị xã tiêu biểu cho các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự giao thông và trật tự đô thị, xây dựng "Đoạn đường thanh niên tự quản", như Thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, huyện Yên Mô,... Các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh phối hợp với thanh niên các đơn vị Quân đội, Công an trên địa bàn đóng quân xây dựng chương trình hoạt động chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia xoá đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân...

Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và công tác hậu phương quân đội thường xuyên được các cơ sở Đoàn đặc biệt coi trọng. Các tổ chức Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh đóng góp hơn 20.000 ngày công giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, v.v... cho các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình bộ đội neo đơn, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình cựu Thanh niên xung phong gặp khó khăn. Đầu tư xây dựng được 3 ngôi nhà tình nghĩa và nhận đỡ đầu 16 trẻ em mồ côi, quyên góp xây dựng 29 Nhà tình nguyện với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng, ủng hộ 200 triệu đồng cho Thanh thiếu nhi vùng bị bão lụt, thiên tai... Trong đợt vận động vì tuổi trẻ Lai Châu và xây dựng tượng đài Nguyễn Chí Thanh do Trung ương Đoàn phát động, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã quyên góp được 67 triệu đồng đạt trên 100% chỉ tiêu. Nhiều điển hình làm tốt, như Đoàn thanh niên thị xã Ninh Bình, huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn, thị xã Tam Điệp.

Tỉnh đoàn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Từ sau Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, công tác xây dựng Đoàn càng được chú trọng hơn, tập trung đổi mới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ số lượng và chất lượng đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tính từ năm 2002 đến cuối năm 2006 toàn tỉnh có 90.170 lượt cán bộ Đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Phần lớn cán bộ Đoàn cấp huyện trở lên được đào tạo cơ bản, cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn, trường học được bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng, nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ đã được các cấp uỷ Đảng tăng cường bằng những chủ trương biện pháp cụ thể như có kế hoạch lựa chọn, đào tạo, quy hoạch. Tính đến năm 2006, đội ngũ cán bộ Đoàn toàn tỉnh được trẻ hoá hơn, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 54,04% trình độ cao đẳng, đại học; 31,85% trung cấp; về chính trị: 30,47% từ trung cấp trở lên.

Công tác nâng cao chất lượng đoàn viên được các tổ chức Đoàn cơ sở chú trọng, đặc biệt rèn luyện phẩm chất chính trị, tính tiên phong gương mẫu. Để làm tốt công tác này, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác phát triển đoàn viên trên cơ sở coi trọng chất lượng, chú trọng phát triển đoàn viên từ hội viên, đội viên trong các đơn vị ngoài quốc doanh, vùng tôn giáo, dân tộc. Đó là nét mới trong công tác xây dựng Đoàn, tăng cường chất lượng công tác phát triển đoàn viên của các tổ chức Đoàn cơ sở. Từ năm 2002 - 2006, toàn tỉnh kết nạp được 78.045 đoàn viên. Cùng với việc kiện toàn, củng cố xây dựng Đoàn vững mạnh, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực triển khai các chương trình "Rèn luyện đoàn viên" và mở hội thi "Tôi - Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh". Mặt khác, tích cực thực hiện quy định mỗi đoàn viên gắn hoạt động của mình với hoạt động của tập thể thanh niên nơi sinh sống hoặc công tác, phụ trách ít nhất 1 thiếu nhi hoặc giúp đỡ 1 thanh niên ở địa bàn dân cư.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng khởi sắc, chất lượng đoàn viên được nâng lên rõ rệt. Triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ĐTN của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về việc "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn", Ban chấp hành tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, thông qua các đợt phát động "Năm chi đoàn", "Năm thanh niên". Tổ chức Đoàn đạt vững mạnh và khá ngày càng tăng: Năm 2006, số cơ sở Đoàn xếp loại vững mạnh và khá đạt 91,63% (tăng 26,03% so với năm 1993).

Hoạt động Nhà thiếu nhi có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà thiếu nhi tỉnh Ninh Bình và Nhà thiếu nhi thị xã Tam Điệp tiếp tục được quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động của các đội nghệ thuật măng non, các câu lạc bộ và các lớp năng khiếu thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Nhà thiếu nhi Ninh Bình và Nhà thiếu nhi Tam Điệp tích cực tham gia và luôn đạt giải cao tại các Hội thi, hội diễn, liên hoan do Trung ương tổ chức. Năm 2004, Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho Nhà thiếu nhi Ninh Bình.

Công tác xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên và tập hợp đoàn kết thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm và có nhiều khởi sắc. Hệ thống tổ chức Hội được hình thành, củng cố và phát triển từ tỉnh đến cơ sở. Tháng 11-2004, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ II (nhiệm kỳ 2004 - 2009) được tổ chức tại thị xã Ninh Bình. Có 135 đại biểu tham dự. Đại hội tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ (2002 - 2004), đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ (2004 - 2009). Đại hội hiệp thương chọn cử Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình khoá II gồm 31 uỷ viên và bầu anh Mai Văn Tuất Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm Chủ tịch Uỷ ban Hội. Anh Phạm Hồng Thái và anh Nguyễn Minh Lộc được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Sau Đại hội, công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Các cuộc vận động "Học tập, sáng tạo vì sự nghiệp Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước", "Thanh niên giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh", "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"; các phong trào "Sáng kiến hay, tay nghề giỏi"... được triển khai sâu rộng và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia, đạt hiệu quả thiết thực, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và xã hội ghi nhận, vai trò và vị thế của tổ chức Hội được nâng cao.

Tháng 7-2005, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bí thư tỉnh Đoàn chuyển công tác, đồng chí Mai Văn Tuất được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Tháng 11-2005 đồng chí Bùi Mai Hoa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chuyển công tác. Tháng 2-2006 đồng chí Đoàn Thanh Hải và đồng chí Đinh Hồng Thái được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Công tác xây dựng phát triển Hội cựu Thanh niên xung phong được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn quan tâm phối hợp chỉ đạo. Ngày 13-07-2005, Đại hội thành lập Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh được tổ chức tại thị xã Ninh Bình với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho gần 5.000 cán bộ, hội viên cựu Thanh niên xung phong toàn tỉnh. Đại hội bầu 15 uỷ viên Ban chấp hành Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh khoá I. Đồng chí Ngô Trọng Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội.

Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với Hội cựu Thanh niên xung phong tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cựu Thanh niên xung phong. Từ năm 2002 đến 2006, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức quyên góp xây dựng và sửa chữa 35 ngôi “Nhà tình nguyện” trị giá 650 triệu đồng tặng gia đình cựu Thanh niên xung phong, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ 1.895 lượt gia đình cựu Thanh niên xung phong trị giá 105 triệu đồng và 3.200 ngày công lao động. Đặc biệt, là việc phối hợp chỉ đạo và tổ chức thành lập Hội cựu Thanh niên xung phong cấp huyện và cấp xã. Đến tháng 8-2006, có 8/8 huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu Thanh niên xung phong. Đến tháng 12-2006, toàn tỉnh có 55/145 xã, phường, thị trấn thành lập chi hội cựu Thanh niên xung phong. Tiêu biểu như: huyện Yên Khánh, thị xã Tam Điệp. Các cấp bộ Đoàn quan tâm chú trọng phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn cựu Thanh niên xung phong làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng kỷ niệm chương Thanh niên xung phong. Đến tháng 12-2006, toàn tỉnh có 4.027 cựu Thanh niên xung phong được Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương Thanh niên xung phong. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức hướng dẫn cựu Thanh niên xung phong làm thủ tục, tổ chức thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ theo quy đinh của Nhà nước. Đến tháng 12-2006, toàn tỉnh có 284 cựu Thanh niên xung phong được giải quyết hưởng chính sách như thương binh, 1.297 người được giải quyết hưởng chế độ trợ cấp một lần, 42 người được giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên.

Từ năm 2004 - 2006, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh cùng các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tích cực vận động thành lập câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ. Ngày 6-12-2006, câu lạc bộ các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Ninh Bình chính thức được thành lập và ra mắt, đánh dấu bước quan trọng trong quá trình thành lập Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Ninh Bình.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từ khi tái lập tỉnh đến nay (1992 - 2006), Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn tặng nhiều phần thưởng cao quý:

-           Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2001

-           Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2004 (Nhà thiếu nhi Ninh Bình)

-           3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

-           3 Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm

-           5 Huy chương Lao động sáng tạo

-           35 Cờ xuất sắc 3 năm liền, 5 năm liền của Trung ương Đoàn

-           15 Cờ xuất sắc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

 

(1)  6 huyện là Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh;
2 thị xã là Tam Điệp và Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Bình).

(1)  Trích báo cáo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ X.

(1) Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam,
tr 503 - 504.

(1)  Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ VIII. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 36 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:248
mod_vvisit_counterHôm qua:1053

Địa chỉ IP của bạn là: 44.197.230.180
Bạn đang xem: Home Tỉnh đoàn Ninh Bình Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Chương VI: Thanh niên Ninh Bình trong sự nghiệp đổi mới, Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước (1992 - 2006)