Huyện Đoàn Yên Mô tổ chức “Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới"

Thứ Năm, 14/09/2023

Ngày 14/9/2023, Huyện Đoàn Yên Mô tổ chức “Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới ”, với sự tham gia của 60 đoàn viên, học sinh tham gia.

Nội dung hội nghị thông tin đến các đoàn viên về: vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, tầm quan trọng, thực trạng các vùng biển, đảo của nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tình hình biển Đông trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết tranh chấp trên biển; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,… Qua đó, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh đối với chủ quyền biển, đảo, tình yêu quê hương, đất nước, sự đoàn kết - đồng lòng bảo vệ chủ quyền trên biển và nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu thù địch và xuyên tạc, chống phá của kẻ thù, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./..

Huyện đoàn Yên Mô

Liên kết website