Huyện đoàn Nho Quan tổ chức  tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho đoàn viên thanh niên

Thứ Ba, 18/04/2023

 sáng ngày 18/04/2023 Huyện đoàn Nho Quan tổ chức  tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho đoàn viên thanh niên.

ĐVTN tham gia Hội nghị tuyên truyền

Tại chương trình, ĐVTN đã được nghe thông tin, tuyên truyền các nội dung về đặc điểm tình hình, vị trí, địa lý, các bằng chứng lịch sử, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như trách nhiệm của ĐVTN trong giải quyết vấn đề Biển Đông. Thông qua chương trình đã giúp ĐVTN có hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò chiến lược của biển, đảo, biên giới biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐVTN trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là nâng cao cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc trên internet và mạng xã hội.

Trong thời gian tới, Huyện đoàn Nho Quan sẽ phối hợp Đoàn thanh niên BCH BĐBP tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong ĐVTN về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự nhằm duy trì và phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Huyện đoàn Nho Quan

Liên kết website