Cuộc thi “Dự án thanh niên khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Ninh Bình năm 2023