Tin nổi bật

Yên Mô Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2021

In

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ngày 28/6/2021, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Yên Mô tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho hơn 80 đồng chí cán bộ Đoàn – Hội trên địa bàn huyện.


 Yên Mô

Các đại biểu tham dự hội nghị

       Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã quán triệt 02 chuyên đề gồm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Theo đó, các đồng chí đã chia sẻ những câu chuyện về Bác; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; tình cảm, mong muốn của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ, về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi

Sau Hội nghị, đồng chí Bí thư huyện Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện tiếp tục quán triệt, triển khai  và tổ chức học tập nội dung 02 chuyên đề tới 100% cán bộ, đoàn viên và đông đảo thanh niên trong toàn huyện.

     Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và diễn đàn sinh hoạt “Tuổi trẻ Triệu Phong nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ huyện Triệu Phong trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo về học tập và làm theo Bác trong toàn Đoàn.

Huyện Đoàn Yên Mô. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: