Tin nổi bật

Đoàn trường ĐH Hoa Lư: Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2021

In

 

 

 

      Vừa qua, Đoàn trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai những nội dung cơ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

     Tại Hội nghị các cán bộ Đoàn chủ chốt của huyện đã được đồng chí Bí thư Đoàn trường trao đổi với 02 nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. .

 

 YEN KHANH

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ đoàn. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ Đoàn trong toàn huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi./.

Đoàn trường Đại học Hoa Lư.


Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: