Tin nổi bật

Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị phản biện và góp ý Luật thanh niên sửa đổi

In

Sáng ngày 30/8, Tỉnh đoàn -  Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện và góp ý Luật thanh niên sửa đổi. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Đinh Thị Phượng – TUV, UVBTV TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Thường trực Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố….

du thao luat thanh nien

toàn cảnh Hội nghị

 Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn thi hành, luật đã bộc lộ những bất cập cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thanh niên, công tác thanh niên, cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý dự thảo Đề cương Luật Thanh niên sửa đổi của Bộ Nội vụ, tập trung thảo luận sôi nổi các lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên như:  Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thanh niên và tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; Nguồn lực thực hiện công tác thanh niên, chính sách phát triển thanh niên; Những vấn đề cụ thể khác nảy sinh từ thực tiễn tình hình thanh niên và công tác thanh niên của địa phương cần được nghiên cứu, đưa vào quy định trong Luật Thanh niên (sửa đổi); các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hoá các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên.

Đa số các ý kiến đều thống nhất với đề cương dự thảo Luật và cho rằng việc ban hành Luật Thanh niên là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, pháp luật cho thanh niên; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý bổ sung thêm một số nội dung trong Luật Thanh niên năm 2005 như  trong phần giải thích từ ngữ cần giải thích cụ thể từ "nhóm thanh niên đặc thù". Luật Thanh niên sửa đổi phải tập trung giải quyết các vấn đề của thanh niên trong hiện tại và phù hợp với định hướng phát triển thanh niên,quy định các nguyên tắc định hướng cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện cácchính sách thanh niên trong từng lĩnh vực.

Thông qua Hội nghị, đã phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên trong việc đóng góp ý kiến đối với Luật Thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, Hội, thanh niên đối với việc sửa đổi Luật thanh niên.

Thế Dân

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: