Tin nổi bật

Đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2020.

In

Chiều ngày 07/8/2020, Đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2020.

bien phong 66

Tại buổi Tọa đàm, các  đồng chí đoàn viên đã được nghe khái quát Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá cho hôm nay và muôn đời sau, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, với những tư tưởng cơ bản, thể hiện cốt cách, tâm hồn cao đẹp và đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của Người còn là văn kiện lý luận quan trọng của Đảng, là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Tự hào về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác Hồ, đặc biệt là những thành tựu ấn tượng, đổi mới bức phá của đất nước từ Đại hội XII của Đảng đến nay, chúng ta cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần học tập, làm theo Di chúc của Bác; Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” với những tiêu chí, giá trị cốt lõi để định hướng vận động thanh niên phấn đấu rèn luyện, thực hiện, góp phần xây dựng lớp thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.

Mỗi tập thể, cá nhân hãy soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Người để phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc hơn, cố gắng đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Hơn ai hết, những cán bộ Đoàn, chúng ta cần phải rèn luyện để có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hoá, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình; có tri thức, sức khoẻ, hoài bão và khát vọng vươn lên. Hơn thế, các đồng chí Cán bộ Đoàn cần kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người trong thời kỳ mới, trong công tác Đoàn tại cơ quan, đơn vị để tập hợp, đoàn kết thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn TN Bộ đội Biên Phòng tỉnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: