Tin nổi bật

Ninh Bình: 100% Đoàn cơ sở được công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”

In

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp trên từng lĩnh vực, từng mặt nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn và một trong những giải pháp được chú trọng triển khai thực hiện là xây dựng mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động”.

Mô hình Đoàn cơ sở  “3 chủ động” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình triển khai từ năm 2018 theo Hướng dẫn số 11-HD/TĐTN-TCKT, ngày 05/7/2018 về việc “Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018 - 2022”.

Mô hình được thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

doan 3 chủ động kiểu mẫu

Quá trình triển khai thực hiện mô hình còn gặp một số khó khăn như: Năng lực tham mưu tổ chức của một số Đoàn cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ bí thư chi đoàn chưa có phụ cấp, thường xuyên biến động; số đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nhiều ảnh hưởng đến tổ chức triển khai các hoạt động của đoàn…

125236004 2665468237035603 7891812392390804495 o

Tuy nhiên, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương, đơn vị mình và báo cáo cách triển khai, đăng ký nội dung thực hiện về Đoàn cấp trên để theo dõi, việc triển khai được thực hiện đến tận cấp chi đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phân công cán bộ tăng cường đi công tác tại cơ sở, theo dõi, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo định kỳ. Năm 2019, toàn tỉnh có 45% Đoàn cơ sở được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”. 

125287570 2665468513702242 2589409003932530082 o

          Năm 2020, 100% Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh đã được công nhận “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: