Tin nổi bật

Cán bộ Đoàn cấp tỉnh thực hiện chủ trương 1+2

In

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 của cán bộ đoàn cấp tỉnh năm 2020.

f38e1e00b80e4950101f

Đồng chí Đinh Thị Phượng, TUV, UVBVTWĐ, Bí thư Tỉnh đoàn dự sinh hoạt chi đoàn tại khu dân cư

Trong năm 2020, 19/19 cán bộ Đoàn cấp tỉnh tham gia đi công tác tại cơ sở (100% lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn, Văn phòng thuộc đối tượng thực hiện chủ trương 1 + 2) với nhiều nội dung như: điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở, Kiểm tra, giám sát; Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội hội liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, cấp huyện; tham dự sinh hoạt Chi đoàn; kiểm tra chuyên đề; kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay do Đoàn thanh niên quản lí năm 2020… Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nắm rõ hơn những khó khăn của cơ sở trên các mặt công tác kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay. Tuy nhiên ,việc triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: một số đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung về chuyên môn, lí luận chính trị, trong khi khối lượng công việc chuyên môn tại cơ quan nhiều nên việc đảm bảo thời gian đi công tác theo yêu cầu còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nguồn kinh phí cho cán bộ đi cơ sở chưa đảm bảo nên ảnh hưởng đến chất lượng, số lượng cán bộ đi cơ sở..

Một số hình ảnh:

125793579 401701641036416 7203710386375809300 o

119591804 1105981273152987 8586688554365335189 nTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: