Tin nổi bật

KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

In

Nhận thức được việc giáo dục và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh là trách nhiệm của Nhà trường. Ngày 28/5/2020, trường THPT Yên Mô B đã tổ chức 01 buổi để giảng dạy về Giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh của Nhà trường để rèn luyện cho học sinh với các nội dung: Kỹ năng nhận thức giá trị bản thân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đồng đội.

 Yên Mô B

 Thông qua các bài học góp phần phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao kỹ năng hội nhập cho học sinh. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. 

Đoàn trường THPT Yên Mô B.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: