Tin nổi bật

Tỉnh đoàn công bố sát nhập các ban chuyên môn

In

Thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Chiều 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị thông báo về việc tổ chức sát nhập các Ban chuyên môn cơ quan Tỉnh đoàn.

minh hoa

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên, công nhân nông thôn và đô thị sát nhập thành Ban Phong trào; Ban Tổ chức – Kiểm tra, Ban Tuyên giáo sát nhập thành Ban Xây dựng đoàn. Giảm số lượng đầu mối các ban Cơ quan Tỉnh đoàn từ 5 ban, 01 văn phòng xuống còn 03 ban, 01 văn phòng.

BTV Tỉnh đoàn ra quyết định phân công đồng chí Nguyễn Tử Nam – UVBTV Tỉnh đoàn, giữ chức vụ Trưởng Ban Phong trào; đồng chí Bùi Thế Hợp – UVBCH Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Phong trào. Phân công đồng chí Đinh Hoàng Giang - UVBTV Tỉnh đoàn, giữ chức vụ Trưởng Ban Xây dựng đoàn, đồng chí Lê Phương Hà – UVBCH Tỉnh đoàn giữ chức vụ  Phó Trưởng Ban xây dựng đoàn.

Ban Xây dựng Đoàn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: