Tin nổi bật

Tỉnh Đoàn: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019

In

Ngày 18/01, Cơ quan Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Phượng – Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo Đảng ủy cùng toàn thể CBCCVC-LĐ cơ quan Tỉnh đoàn.

Năm 2018 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII, đồng thời là năm diễn ra nhiều hoạt đồng lớn như kỷ niệm 1050 nhà nước Đại Cồ Việt,… bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai chương trình công tác năm 2018 của BCH Tỉnh đoàn, chương trình công tác năm 2018 của cơ quan Tỉnh đoàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan Tỉnh đoàn khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai nhiệm vụ được giao.

tkcq

Đồng chí Đinh Thị Phượng - Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể lao động tiên tiến

  Năm qua, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, qua đó đã phát huy tốt vai trò tham mưu của các Ban chuyên môn, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Thường trực Tỉnh đoàn đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tháo gỡ cơ chế, huy động thêm nguồn lực cho hoạt động; quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, ngân sách theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Tỉnh đoàn theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thủ trưởng cơ quan phối hợp tốt với Công đoàn kịp thời bổ sung nội quy, quy chế phù hợp, quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Các ban, bộ phận và từng đồng chí cán bộ công chức, viên chức, người lao động có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, tích cực trong tham mưu, đề xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động, góp phần tích cực vào việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018, được Cơ quan Tỉnh Đoàn, Công đoàn viên chức cơ quan tuyên dương, khen thưởng.

 Thế Dân


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: