Tin nổi bật

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XIV: Thông qua 23 Nghị quyết quan trọng

In

Tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua 23 Nghị quyết quan trọng, đó là các Nghị quyết:

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Ảnh: Trường Giang
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Ảnh: Trường Giang

 

1-Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND tỉnh; 

2-Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 – 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

3- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017;

4-Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019;

5- Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;

6- Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Kim Sơn đến hết năm 2020 quy định tại khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 35 ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh;

7-Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh;

8- Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019;

9- Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019;

10- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng Công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 – 2020;

11- Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh;

12- Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

13- Nghị quyết về việc quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

14- Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2019;

15- Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

16- Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

17 - Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 27 ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về Bổ sung hình thức chính sách du học nghề vào Đề án số 12 ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 24 ngày 6/7/2017 của HĐND tỉnh;

18- Nghị quyết về giải quyết vấn đề phát sinh từ kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

19- Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018 – 2020;

20- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019;

21- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021;

22-Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình;

23- Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Theo: baoninhbinh.org.vnTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: