Tin nổi bật

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO

In

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong khu vực biên giới biển về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo và công tác quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

127160703 1062758700831916 7172039804002554549 o

Ngày 27/11/2020, tại xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, Đoàn TN Đồn Biên phòng Kim Sơn phối hợp với Chi cục Biển đảo, sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Ninh Bình và Ủy ban nhân dân xã Kim Trung tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo cho gần 200 cán bộ, đảng viên và 30 ngư dân thuộc “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn” trên khu vực biên giới biển.
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên và ngư dân đã được nghe báo cáo viên cung cấp thông tin về tình hình, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực trạng trên các vùng biển Việt Nam hiện nay, cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; kết quả xây dựng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định số 71/NĐ-TTg, ngày 03/9/2015 Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là những văn bản về chỉ đạo các cấp, các ngành và lực lượng BĐBP quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, quản lý người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển.
Thông qua công tác tuyên truyền biển, đảo đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, góp phần triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: