Tin nổi bật

Danh sách Ban Thanh thiếu nhi - Trường học

In

 

Đ/c: Bùi Chính Thức

Sinh năm: 1987

Quê quán: Khánh An - Yên Khánh

Chức vụ: UVBTV - Trưởng Ban

Liên hệ: 0903203028

 Đ/c: Tống Thanh Bình

Sinh năm: 1990

Quê quán: Huyện Yên Khánh

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0913.221.290

 

 

Đ/c: Đỗ Xuân Trường

Sinh năm: 1975

Quê quán: Sơn Hà - Nho Quan

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0917.709.622

 Đ/c: Nguyễn Tử Thành

Sinh năm: 1991

Quê quán: Ninh Nhất - T.p Ninh Bình

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0917.440.296

Đ/c: Vũ Thị Hoàng Anh

Sinh năm: 1996

Quê quán: Thành phố Ninh Bình

Chức vụ: Cán bộ

 

Liên hệ: 0349.630.586

 


 

 

 

Các bài viết mới: