Tin nổi bật

Danh sách Ban Xây dựng Đoàn

In

 

 

Đ/c: Lê Phương Hà

Sinh năm: 1989

Quê quán: Yên Thắng - Yên Mô

Chức vụ: Trưởng Ban

Liên hệ: 0948.042.797


Đ/c: An Thị Thu Huệ

Sinh năm: 1990

Quê quán: Khánh Dương - Yên Mô

Chức vụ: Chuyên viên

Liên hệ: 0945.256.967

 

Đ/c: Phạm Thế Dân

Sinh năm: 1989

Quê quán: Ninh Mỹ - Hoa Lư

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0979.242.835

 

Đ/c: Nguyễn Thị Thùy Linh

Sinh năm: 1992

Quê quán: Gia Lâm - Nho Quan

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0982.019.183

 

 

Các bài viết mới: