Tin nổi bật

Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn

In

 

1. Đ/c: Trịnh Như Lâm

Sinh năm: 1984

Chức vụ: TUV, Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

 

2. Đ/c: Hoàng Ngọc Hòa

Sinh năm: 1982

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

3. Đ/c: Bùi Chính thức

Sinh năm: 1987

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

Các bài viết mới: